GKX-1

Klávesy s farebnými piktogramami pre ovládače APT-200, MPT-300, MPT-350

Klávesy GKX-1 majú vytlačené piktogramy: zapnutie plného stráženia, zapnutie nočného stráženia, vypnutie stráženia, ovládanie (horizontálny a vertikálny smer). Piktogramy umožňujú jednoduchšie pamätanie jednotlivých funkcií spúšťaných prostredníctvom ovládača APT-200, MPT-300, MPT-350.

 • použitie: ovládače APT-200, MPT-300, MPT-350
 • piktogramy:
  • zapnutie plného stráženia
  • zapnutie nočného stráženia
  • vypnutie stráženia
  • ovládanie - horizontálny smer
  • ovládanie - vertikálny smer
GKX-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1adresár

2leták - užívateľ

3leták - inštalačná firma

5karta produktu