Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Univerzálny detektor XD-2
a omnoho viac!

Zoznámte sa so všetkými letnými novinkami

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

externý duálny detektor - záclona

AGATE/AOCD-260

AGATE/AOCD-260

Úlohou zabezpečovacieho systému je ochrana celého priestoru: zároveň interiéru objektu, ako aj pozemku okolo neho. Bezpečnosť okolia objektu ako aj pozdĺž oplotenia pozemku zaisťujú detektory - záclony, ktoré patria do skupiny detektorov obvodovej ochrany.

Použitie detektorov na
obytných, obchodnýchpriemyselných objektoch:

 • ochrana pozdĺž externej steny budovy
 • ochrana pozdĺž ohrady pozemku
 • ochrana príjazdovej alebo garážovej brány
 • ochrana exteriérov a interiérov bežných a balkónových okien a terás
 • zisťovanie vniknutia do chráneného priestoru
 • ochrana zohľadňujúca prechod pre zvieratá
AGATE/AOCD-260

Malé rozmery krytov detektorov - záclon AGATEAOCD-260 ukrývajú najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú vytvorenie virtuálnej steny či už v exteriéroch alebo interiéroch budov. Detektor AGATE je drôtový detektor, ktorý môže byť prvkom ľubovoľného zabezpečovacieho systému. Detektor AOCD-260 je určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2.

Konštrukcia detektora

AGATE/AOCD-260

Kryty detektorov sa vyrábajú pomocou technológie dvojzložkového vstrekovania. Vyrábajú sa z plastu vysokej kvality a termoplastickej elastickej zložky. Takéto riešenie zaisťuje zariadeniam krytie IP54, čo umožňuje ich použitie aj v exteriéroch.

Konštrukcia krytu taktiež obsahuje prvky zvyšujúce odolnosť zariadenia na mechanické vplyvy. Boli použité okrem iného prvky ako špeciálne vyhĺbenie pre šošovku, ktoré ju chráni pred náhodným alebo cieleným pretlačením. Bola použitá aj dvojitá sabotážna ochrana: pred otvorením a odtrhnutím detektora. Sabotážna ochrana je realizovaná kontaktom na doske elektroniky a sabotážnym prvkom v zadnej časti krytu detektora.

AGATE a AOCD-260 majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle plynule regulovať. Vďaka tomu je možné prispôsobiť detektor zároveň funkcii realizovanej zariadením, ako aj charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľa

Detektory so záclonovou charakteristikou majú úzky uhol detekcie a dlhý dosah – uhol je: 10° a dosah 14 m pre AGATE a 6° a 10 m pre AOCD-260. Priestor kontrolovaný detektorom má šírku približne 1 m.

AGATE/AOCD-260

Odolnosť na nepriaznivé atmosférické podmienky a zmeny teploty

Duálna technológia detekcie v spojení s algoritmom automatickej adaptácie detektora podmienkam prostredia zaisťujú vysokú odolnosť týchto zariadení na falošné alarmy. Detektory ponúkajú stabilnú činnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako sú dážď, sneh, hmla alebo silný vietor. Zariadenia sú charakteristické aj vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV, vďaka čomu ich vzhľad zostáva bez zmien počas mnohých rokov.

AGATE/AOCD-260

Detektory ponúkajú bezproblémovú činnosť v širokom rozsahu teplôt od -40°C do +55°C. Zmeny teploty okolia sú automaticky kompenzované.

Jednoduchá montážkonfigurácia

V prípade štandardného použitia sa odporúča montáž detektora vo výške 2,4 m, so širokouhlou šošovkou nadol. Je možná aj iná výška montáže, ak bude zariadenie využité napr. na ochranu okna alebo brány.

Detektor je možné inštalovať priamo na stenu. Pri zabezpečení steny budovy s viacerými oknami je lepšie použiť konzolu, ktorá umožňuje inštaláciu zariadenia v pravom uhle 90°.

Keď je vyžadované oddialenie detektora od steny na vzdialenosť aj niekoľkých centimetrov, treba použiť modulovú konzolu BRACKET E. Zvlášť ak sa v blízkosti zariadenia nachádza napr. lampa, ktorá môže obmedziť dosah detektora. Špeciálna konzola pre detektory AGATE/AOCD-260 umožňuje ich montáž taktiež pomocou konzoly BRACKET A a BRACKET B (odporúčaných na montáž do exteriérov).

Všetky spomenuté konzoly sú prispôsobené na montáž na stenu alebo strop. Okrem toho majú konzoly BRACKET E a BRACKET B uzatvorenú konštrukciu, ktorá umožňuje ukrytie vodiča a tak upravenie estetiky inštalácie.

Dištančná konzola BRACKET E je dostupná v bielej – BRACKET E a šedej farbe – BRACKET E GY.

AGATE/AOCD-260
AGATE/AOCD-260

Detektor môže taktiež slúžiť na zisťovanie vstupu do chráneného priestoru, ktorý nie je zabezpečený žiadnym iným spôsobom (oddeleného stenou, zatvorenými dverami a podobne). Zariadenie je možné inštalovať aj nízko a hore nohami. Takéto riešenie zaisťuje ochranu a súčasne tvorí medzeru pre voľný pohyb napr. malého psa.

AGATE

MODERNÁ
OCHRANA EXTERIÉROV

AGATE/AOCD-260

Konštrukcia detektora AGATE spĺňa požiadavky normy EN 50131-2-4 pre Grade 3. Vďaka tomu je možné toto zariadenie použiť na zabezpečenie interiérov objektov zvlášť vystavených nebezpečenstvu vlámania, v ktorých je vyžadovaná vysoká úroveň ochrany, napr. v obchodoch s klenotmi a v miestnostiach verejného úžitku.

Zhodne s normou EN 50131-2-4 je v detektore AGATE realizovaná funkcia aktívneho antimaskingu v kanáli IR, ktorá zaisťuje profesionálnu ochranu okrem iného pred:

zakrytím stálymi prekážkami, v tom aj takými, ktoré odrážajú svetlo, napr. čierne a lakované časti nábytku,
zalepením priesvitným materiálom, napr. priesvitná lepiaca páska alebo fólia,
zastriekaním farbou alebo bezfarebným lakom.

Vďaka aktívnemu antimaskingu IR sú pokusy o sabotáž zariadenia okamžite zisťované a zodpovedajúca informácia je zaslaná do zabezpečovacej ústredne. V závislosti od konfigurácie systému môže byť oznamovanie o vzniknutej situácii zaslané užívateľovi, inštalačnému technikovi, strážnej službe alebo napr. polícii.

Šošovka detektora AGATE je zabezpečená priehľadným plastom (reflektorom). Pokus zakrytia detektora spôsobí zmenu uhla lomu lúčov IR, čo je okamžite zistené a signalizované detektorom.

AOCD-260

BEZDRÔTOVÁ
OCHRANA ZÁCLONOU

AGATE/AOCD-260
AGATE/AOCD-260

AOCD-260 je detektor so záclonovou charakteristikou určený na činnosť v rámci obojsmerného systému ABAX 2/ABAX. V systéme ABAX 2 je obsluhovaný kontrolérmi ACU-220ACU-280, alebo opakovačom ARU-200, v systéme ABAX je obsluhovaný kontrolérmi ACU-120, ACU-270, ústredňou INTEGRA 128-WRL, alebo opakovačom ARU-100. Vďaka režimu šetrenia energie môže pracovať až 8 rokov* bez nutnosti výmeny batérie. Čo je dôležité, stav batérie je stále kontrolovaný, a v prípade zistenia nízkeho napätia detektor zašle do kontroléra zodpovedajúcu informáciu.

* v režime ECO, v závislosti od pracovných podmienok (iba v ABAX 2)

Tabuľka vlastností

AGATE AOCD-260
Dva kanály detekcie: PIR+MW + +
Aktívny antimasking IR realizovaný pri použití v interiéri +
Utesnený kryt s krytím IP54 + +
Sabotážna ochrana (pred otvorením a odtrhnutím) + +
Zosilnený plastový kryt + +
Digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C + +
Trojfarebná LED-ka + +
Činnosť v rámci bezdrôtového systému ABAX 2 / ABAX +
Možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneh, hmla, silný vietor) + +
Vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka použitiu algoritmu automatickej adaptácie + +
Konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou potenciometrov na doske elektroniky +
Diaľková konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou programu DLOADX alebo ABAX 2 Soft +
Nízky odber prúdu + +
Rohová konzola (90°) + +
Možnosť montáže bez dodatočnej konzoly + +
Možnosť montáže na nastaviteľných konzolách BRACKET A, BRACKET B a na dištančnej konzole BRACKET E + +

Charakteristika

Detektor pohybu - záclona AOCD-260 kontroluje úzky pás priestoru so šírkou len 0,6 m a dĺžkou 10 m. Detektor zisťuje pohyb v momente prekročenia hranice chráneného priestoru - môže slúžiť ako prvok obvodovej ochrany. Pracuje v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX. Detektor je zhodný s požiadavkami normy EN 50131 Grade 2 (na použitie v interiéroch).

Detektor má dva kanály detekcie: PIR a mikrovĺn, ktorých citlivosť je možné regulovať nezávisle. Detekcia je založená na digitálnom spracovaní signálov, a podporená dynamickou kompenzáciou teploty, zaisťujúcou správnu činnosť detektora v rozsahu teplôt od -40°C do +55°C. AOCD-260 kontroluje sústavu detekcie pohybu a signalizuje prípadné nezrovnalosti v jej činnosti. Detektor má vysokú odolnosť na falošné alarmy.

Konfigurácia zariadenia a aktualizácia jeho firmvéru sa vykonáva diaľkovo. Rádiová komunikácia v systéme ABAX 2 je šifrovaná v štandarde AES.

AOCD-260 má trojfarebnú LED-ku, ktorá okrem iného signalizuje narušenie v testovacom režime.

Detektor je napájaný batériou CR123A 3 V. Pokles napätia pod určenú úroveň je signalizovaný opticky a akusticky. Okrem toho možnosť "ECO" (iba v ABAX 2) umožňuje až štvornásobné predĺženie času činnosti bez nutnosti výmeny batérie.

Detektor má plastový kryt (krytie IP54). Má aj sabotážnu ochranu pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny. Môže byť montovaný priamo na stenu (Grade 2) alebo pomocou rohovej konzoly.

Keď je potrebné odsunúť detektor od steny, na vzdialenosť niekoľkých centimetrov, je možné použiť modulovú konzolu BRACKET E. Zvlášť, ak sa v blízkosti zariadenia nachádza odkvapová ríňa alebo lampa, ktoré môžu obmedzovať dosah poľa detekcie detektora. Špeciálna podložka pre detektory AGATE/AOCD-260 umožňuje ich montáž pomocou konzol BRACKET ABRACKET B (odporúčané na montáž do interiérov).

Všetky spomenuté konzoly sú prispôsobené na montáž na stenu alebo na strop. Konzoly BRACKET E a BRACKET B majú okrem toho uzatvorenú konštrukciu, ktorá umožňuje ukrytie kábla a tým zlepšuje estetiku inštalácie.

 

 • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 Grade 2 (na použitie v interiéroch)
 • dva kanály detekcie: PIR mikrovlny
 • priestor detekcie: 10 m x 0,6 m, uhol 6°
 • vysoká odolnosť na falošné alarmy
 • digitálne spracovanie signálu
 • dynamická kompenzácia zmeny teploty
 • spolupráca s:
  • kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU-220ACU-280) a opakovačom ARU-200
  • kontrolérmi systému ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250ACU-100 (vo verzii firmvéru 4.04)), ústredňou INTEGRA 128-WRL a opakovačom ARU-100 – vyžadovanú verziu firmvéru zariadenia je možné overiť v jeho popise na stránke www
 • dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:
  • v ABAX 2: do 2000 m (s ACU-220) / do 1600 m (s ACU-280)
  • v ABAX: do 500 m
 • diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru
 • nezávisle nastaviteľná citlivosť kanálov PIR a MW
 • zabudovaný detektor teploty (meranie teploty v rozsahu od -40°C do +55°C)
 • LED-ka signalizujúca narušenia v testovacom režime
 • vodotesný plastový kryt odolný na nepriaznivé atmosférické podmienky, s krytím IP54
 • nízky odber energie a kontrola stavu batérie
 • možnosť „ECO” umožňujúca predĺženie času činnosti zariadenia na batérii (iba v ABAX 2)
 • napájanie: batéria CR123A 3 V
 • sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny
 • možnosť montáže priamo na stenu, alebo pomocou:
  • rohovej konzoly
  • nastaviteľnej konzoly BRACKET A
   • regulácia uhla nachýlenia v rozsahu približne 30°
   • regulácia uhla otočenia v rozsahu 90°
   • možnosť montáže detektora na stenu alebo strop
  • nastaviteľnej konzoly BRACKET B
   • vnútorný kanál na vedenie kábla
   • úplne uzatvorená konštrukcia zlepšujúca estetiku inštalácie
   • regulácia uhla nachýlenia v rozsahu približne 30°
   • regulácia uhla otočenia v rozsahu 90°
   • možnosť montáže detektora na stenu alebo strop
  • dištančnej konzoly BRACKET E
   • BRACKET E-1 (GY) – konzola na uchytenie konzoly E-2A
   • BRACKET E-2A (GY) – vložka na uchytenie detektorov so záclonovou charakteristikou AOCD-260, taktiež na konzolu BRACKET A alebo BRACKET B
   • BRACKET E-3 (GY) – dištančná podložka (výška 30 mm) umožňujúca odsunutie detektora od steny alebo stropu
   • BRACKET E-4 (GY) – základňa (výška 20 mm)
   • BRACKET E-6 – sabotážny kontakt (1 spínač NO/NC, dĺžka vodičov 50 cm)
AOCD-260

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-04-06
351 KB
všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-01-27
613 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2020-12-21

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-07-11
82 KB

Technické informácie

Čas činnosti na batérii (v rokoch)
do 2
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-40°C...+55°C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Maximálny odber prúdu
26 mA
Hmotnosť
118 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Batéria
CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime
70 µA
Rozmery
44 x 105 x 40 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
IIIa
Splnené normy
EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Presnosť pomeru teploty
±1°C
Frekvencia MW
24,125 GHz
Čas štartovacieho režimu
45 s
Stupeň ochrany IP
IP54
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120
do 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270
d0 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220
do 2000 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280
do 1600 m
Meranie teplôt v rozsahu
-40°C...+55°C
Priestor detekcie
10 m x 0,6 m, 6°
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-4 (montáž priamo na stenu)
Grade 2

Informačné materiály

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij