ACX-210

Miniatúrny bezdrôtový expandér drôtových vstupov a výstupov

Modul ACX-210 umožňuje využívanie drôtových zariadení (detektorov, sirén a pod.) v bezdrôtovom systéme ABAX 2/ABAX. Má 4 programovateľné vstupy, ktoré obsluhujú drôtové detektory typu NO a NC a konfigurácie EOL, 2 EOL – a 4 programovateľné výstupy typu OC.

Je to miniatúrny expandér, ktorý vyžaduje malý priestor na montáž.

Zariadenie je napájané napätím z rozsahu 4-24 V DC.
Konfigurácia nastavení a aktualizácia firmvéru ACX-210 sa vykonáva diaľkovo. V systéme ABAX 2 je obojsmerná rádiová komunikácia šifrovaná v štandarde AES.

 • pripojenie drôtových zariadení do systému ABAX 2 alebo ABAX
 • spolupráca s:
  • kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU-220ACU-280), a opakovačom ARU-200
  • kontrolérmi systému ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-100ACU-250 (vo verzii min. 4.04)), ústredňou INTEGRA 128-WRL a opakovačom ARU-100 - vyžadovanú verziu firmvéru treba overiť na internetovej stránke
 • dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:
  • w ABAX 2: do 2000 m (s ACU-220) / do 1400 m (s ACU-280)
  • w ABAX: do 500 m
 • 4 programovateľné vstupy - obsluha drôtových detektorov v konfiguráciách NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
 • 4 programovateľné výstupy typu OC
 • diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru
 • malé rozmery
 • napájanie: 4-24 V DC
ACX-210
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2019-05-21
137 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2019-04-17
388 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2020-12-21

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB

Technické informácie

Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Napätie napájania
4...24 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
30 mA
Maximálny odber prúdu
35 mA
Hmotnosť
10 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozmery
21 x 41 x 13 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Splnené normy
EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-3
Grade 2
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120
do 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270
do 500 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220
do 2000 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280
do 1400 m
Nízkoprúdové výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

2leták - užívateľ

3leták - inštalačná firma

5karta produktu