INT-KWRL2-SSW

Bezdrôtová LCD klávesnica

Bezdrôtová LCD klávesnica na obsluhu a programovanie ústrední INTEGRAINTEGRA Plus. Pracuje v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX - na spojenie klávesnice so zabezpečovacou ústredňou je potrebný kontrolér. Rádiová komunikácia v systéme ABAX 2 je šifrovaná v štandarde AES.

INT-KWRL2-SSW spĺňa požiadavky normy EN 50131 Grade 2.

Klávesnica má LCD displej (2x16 znakov) a 12 klávesov (zhoda s telefónnym štandardom). Štyri klávesy slúžia na pohybovanie sa po menu a na zapínanie a vypínanie stráženia. Z klávesnice je možné spustiť alarmy: POŽIAR, POMOC, NAPADNUTIE.

LED-ky na klávesnici informujú o stave skupín a systému. Akustická signalizácia (vybrané udalosti v systéme) je realizovaná pomocou piezoelektrického bzučiaka.

INT-KWLR2 má zabudovanú čítačku kariet a príveskov, na obsluhu zabezpečovacieho systému. Pomocou nich je možné zapínanie zapnutie plného stráženia, vypnutie stráženia a zrušenie alarmu.

Displej a klávesy majú biele podsvietenie.

Konfigurácia klávesnice a aktualizácia jeho firmvéru sa vykonáva diaľkovo. Tento proces sa vykonáva na pozadí.

Na napájanie klávesnice sa používajú dve batérie CR123A 3 V. Ich je priebežne kontrolovaný. Klávesnica pracuje v aktívnom alebo spiacom režime (šetrenie energie po 20 sekundách nečinnosti). Na zníženie spotreby energie je možné dodatočne vypnúť obsluhu čítačky kariet (napr. keď sa v systéme nepoužívajú).

INT-KWRL2 má sabotážnu ochranu pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny.

 • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 Grade 2
 • spolupráca s ústredňami zo série INTEGRAINTEGRA Plus (vo verzii 1.19 alebo vyššej)
 • činnosť v rámci bezdrôtového systému - na spojenie s ústredňou je potrebný kontrolér:
 • obojsmerná šifrovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz
 • dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:
  • v ABAX 2: do 800 m
  • v ABAX: do 800 m (s ACU-120) / do 400 m (s ACU-270)
 • LED-ky informujúce o stave skupín
 • biele podsvietenie displeja a klávesov
 • čítačka kariet a príveskov
 • zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
 • alarmy POŽIAR, POMOC, NAPADNUTIE spúšťané z klávesnice
 • diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru
 • sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny
 • napájanie: 2 batérie CR123A 3 V
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
archívny produkt
INT-KWRL2-SSW
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-04-06
351 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
83 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-04-30
111 KB

Technické informácie

Rozmer krytu
145 x 143 x 25 mm
Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Hmotnosť
374 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Batéria
2 x CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny odber prúdu z batérie BT1
30 mA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (vypnutá čítačka kariet)
30 mA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (zapnutá čítačka kariet)
40 mA
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120
do 800 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270
do 400 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220
do 800 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280
do 800 m
Odber prúdu v pohotovosnom režime z batérie BT1
5 µA
Odber prúdu v pohotovosnom režime z batérie BT2
1 µA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu