APS-612

Zálohovaný napájací zdroj

APS-612 je zálohovaný napájací zdroj spĺňajúci náročné požiadavky bezpečnosti Grade 3 určené normou EN 50131-3. Jeho prúdový výkon je 6 A: 3 A na napájanie zariadení + 3 A na nabíjanie akumulátora. Zdroj je určený na napájanie spotrebičov pracujúcich na napätie 12 V DC. Ide o zariadenia používané v zabezpečovacích systémoch, systémoch kontroly vstupu a priemyselnej televízie. APS-612 je možné použiť aj na napájanie laboratórnych zariadení alebo v inštaláciách priemyselnej automatizácie a evakuácie osôb. Zdroj má špeciálny 3-pinový konektor, určený na spoluprácu so zariadeniami produkcie SATEL, napríklad s expandérmi vstupov a výstupov a ústredňami kontroly vstupu ACCO-NT.

Pulzný zdroj topológie LLC použitý v jeho konštrukcii je charakteristický vysokou spoľahlivosťou a zaisťuje veľmi dobré parametre napájania pri nízkych tepelných stratách. Vďaka priamemu napájaniu zo siete 230 V AC zariadenie nevyžaduje montáž dodatočného transformátora. APS-612 má zabezpečenie proti skratu a preťaženiu. Na vstupe má filter proti rušeniu a aktívu sústavu korekcie koeficientu výkonu PFC (do 0,98).

Na zdroj je možné pripojiť akumulátor. Mikroprocesorová kontrola stavu a parametrov akumulátora, presná regulácia napätia a funkcia automatického odpojenia v prípade nadmerného vybitia sa starajú o stav akumulátora, predlžujú jeho životnosť, a zamedzujú možnosti poškodenia.

LED-ky na zdroji zobrazujú: prítomnosť sieťového napájania, stav napájania akumulátora a vznik poruchy – prehriatia, preťaženia alebo skratu výstupu. Poruchy sú dodatočne signalizované aj akusticky. Oznamovanie pre zabezpečovací systém o poruchách zdroja umožňujú štyri výstupy typu OC. Zmeny ich stavov informujú o: prekročení pracovnej teploty, poklese napätia akumulátora pod prípustnú hodnotu, preťažení výstupu alebo výpadku sieťového napájania.

 • zhoda s normou EN 50131-3 Grade 3
 • zhoda s požiadavkami normy bezpečnosti EN 60950-1
 • zhoda s povolenými úrovňami rušení EMI podľa normy EN 55011 Class B
 • pulzný zdroj 12 V DC s vysokou spoľahlivosťou a aktívnym PFC, nevyžadujúci sieťový transformátor
 • sumárny prúdový výkon zdroja 6 A: 3 A (výstup) + 3 A (nabíjanie)
 • zabezpečenie proti skratu a preťaženiu
 • možnosť pripojenia akumulátora
 • možnosť výberu hodnoty prúdu nabíjania akumulátora (1,5 A/3 A)
 • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
 • 4 výstupy OC signalizujúce poruchy
 • optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora, preťaženia, prehriatia a skratu
 • akustická signalizácia porúch
 • špeciálny konektor na spoluprácu so zariadeniami produkcie SATEL: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-ADR, INT-ORS, INT-IORS, ACCO-NT, ACX-220, GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTE, GPRS-A
 • konštrukcia umožňujúca montáž na lištu DIN 35 mm s do skriniek OPU-3 POMI-5
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
APS-612
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-03-17
694 KB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2020-07-01
734 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Rozmer krytu
78 x 122 x 84 mm
Pracovná teplota
-10...+55 °C
Napätie napájania
195 - 265 V AC
Hmotnosť
525 g
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11,5 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 3
Elektrická účinnosť
do 90%
Prúdová zaťažiteľnosť výstupov: WS, WB, WP, WT (typu OC)
50 mA
Výstupný prúd - napájanie
3 A
Výstupný prúd - nabíjanie akumulátora (prepínateľný)
1,5 / 3 A
Výstupné napätie
13,8 V DC
Výstupné napätie (podľa IEC 38)
12 V DC
PF (Power Factor Correction)
do 0,98
Typ zdroja (podľa normy EN 50131)
A
Odber prúdu sústavou zdroja
80 mA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu