INT-IORS

Expandér vstupov a výstupov na DIN lištu

Modul INT-IORS umožňuje rozšírenie systému INTEGRAACCO NET o 8 programovateľných výstupov relé a 8 vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Modul je určený na realizáciu priameho ovládania zariadení 230 V pomocou zabezpečovacej ústredne INTEGRA, a INTEGRA Plus. Je ideálnym riešením v prípade využívania možností ponúkaných ústredňami INTEGRA na vytvorenie systému automatizácie. Môže taktiež spolupracovať s ústredňami kontroly vstupu ACCO-NT. Modul INT-IORS je určený na montáž na DIN lištu DIN 35mm.

  • rozšírenie systému o 8 vstupov
  • rozšírenie systému o 8 výstupov relé (priame ovládanie elektrických zariadení napájaných striedavým napätím 230 V)
  • konštrukcia umožňujúca montáž na DIN lištu DIN 35 mm
  • spolupráca so systémom ACCO NET (od verzie 1.4)
INT-IORS
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-11-18
741 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-04-27
369 KB
montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2021-11-05
73 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2018-04-18

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
867 KB

Technické informácie

Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny počet vstupov
8
Maximálny počet výstupov
8
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Maximálny odber prúdu
350 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Hmotnosť
300 g
Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom)
16 A / 230 V AC
Zaťažiteľnosť výstupu +12V
2,5 A / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
35 mA
Rozmery
122 x 93 x 58 mm
Zaberaný počet modulov 17,5 mm
7
Pracovná teplota
-10…+55 °C

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu