GX Soft

Program na konfiguráciu modulov GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTE a GPRS-A

Program GX Soft umožňuje programovanie modulov GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTEGPRS-A pomocou počítača. Prehľadné a intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje pohodlnú a rýchlu konfiguráciu týchto modulov.

Spojenie počítača s modulom sa môže vykonávať dvomi spôsobmi:

 • lokálne, pomocou zodpovedajúcich káblov: mini-USB pre GSM-X LTE, GSM-X a RS-232 (TTL) pre GPRS-A LTE, GPRS-A,
 • vzdialene, pomocou technológie GPRS (alebo  Ethernet, v prípade spolupráce GSM-X LTE, GSM-X s GSM-X-ETH), čo umožňuje konfiguráciu modulov bez nutnosti prítomnosti na objekte.

Vďaka originálnemu riešeniu komunikácie cez server SATEL, nie je nutná konfigurácia sieťových nastavení - spojenie s modulmi cez server je otázkou niekoľkých kliknutí v programe GX Soft.

 • činnosť v prostredí Windows 7/8/10
 • programovanie modulov:
  • GSM-X LTE, GSM-X (aj s pripojeným GSM-X-ETH)
  • GPRS-A LTE, GPRS-A
 • zobrazenie stavu modulu na monitore počítača
 • načítanie pamäte udalostí
 • možnosť ovládania výstupov modulov
 • spojenie s modulom:
  • priame spojenie s počítačom
  • cez port mini-USB modulu GSM-X LTE, GSM-X
  • cez port RS-232 (TTL) modulu GPRS-A LTE, GRPS-A
 • vzdialené spojenie:
  • cez GPRS
  • cez Ethernet (GSM-X LTE, GSM-X pri spolupráci s GSM-X-ETH)
GX Soft
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-02-10
český, nemecký, anglický, maďarský, talianský, nórsky, holandský (Belgicko), poľský, rumunský, ruský, slovinský, fínsky, španielský
dátum verzie: 2020-06-12

Produkty

Ethernetový modul pre komunikátor GSM-X LTE, GSM-X
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu
Univerzálny modul monitoringu
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu

Informačné materiály

1adresár