GX CONTROL

Mobilná aplikácia na diaľkové ovládanie komunikačných modulov SATEL

GX CONTROL je veľmi intuitívna mobilná aplikácia na vzdialenú obsluhu komunikačných modulov GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTE, GPRS-A, ETHM-A. Je to pohodlný nástroj, ktorého úlohou je zistenie stavu vstupov a výstupov modulov, prehľad informácií o udalostiach a poruchách a diaľkové ovládanie výstupov modulov (zariadení pripojených na moduly). Zasielané údaje sú kódované s využitím zložitého algoritmu, čo zvyšuje bezpečnosť prenosu.

Aplikácia umožňuje konfiguráciu správ PUSH, ktoré zaisťujú užívateľovi stály prístup k oznamovaniu.

Príprava aplikácie GX CONTROL na činnosť a jej prepojenie s konkrétnym zariadením je veľmi jednoduchá a rýchla. Môže sa vykonávať niekoľkými spôsobmi:

 • naskenovaním QR kódu, ktorý je možné vygenerovať v programe GX Soft,
 • zaslaním správy SMS z aplikácie do modulu (GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTE, GPRS-A), a modul zašle zodpovedajúce konfiguračné údaje.

Vďaka originálnemu riešeniu komunikácie pomocou spojenia cez server SATEL, nie je nutná konfigurácia sieťových nastavení.

 • obsluha modulov: GSM-X LTE, GSM-X, GPRS-A LTE, GPRS-A a ETHM-A
 • overenie stavu vstupov s možnosťou ich blokovania
 • overovanie stavu výstupov s možnosťou ich ovládania
 • zobrazenie hodnôt z analógových vstupov a digitálnych detektorov (iba GPRS-A LTE, GPRS-A, ETHM-A)
 • prehľad pamäte udalostí s možnosťou ich filtrovania
 • prehľad porúch s možnosťou vymazania ich pamäte
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie
 • jednoduchá a rýchla konfigurácia
 • bezpečné šifované spojenie vďaka komunikácii cez server SATEL
 • intuitívne užívateľské rozhranie

 

Pozor:

 • Aplikácia GX CONTROL využíva prístup ku kamere telefónu iba na načítanie QR kódu.
 • Údaje užívateľa prenášané pomocou QR kódu nie sú zobrazované v čitateľnej podobe. QR kód je zabezpečený heslom definovaným užívateľom.
 • Okrem toho aplikácia GX CONTROL neuchováva, negeneruje a nezhromažďuje údaje úživateľa, ktoré sa môžu nachádzať v telefóne užívateľa.
 • Naša politika súkromia

 

GX CONTROL
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02

Produkty

Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu

Informačné materiály

1adresár