Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

ZABEZPEČOVACÍ MODUL

MICRA logo

Okamžitá bezpečnosť

Zoznámte sa s riešením určeným pre malé objekty.

Chata, garáž, stánok s občerstvením... nezávisle na type objektu, mu inštalácia založená na module MICRA zaistí zodpovedajúcu ochranu. A nie len pred vlámaním!

Systém MICRA je veľmi jednoduchý na montáž a konfiguráciu. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase vytvoriť funkčné zabezpečenie objektu, ktoré je možné pohodlne a diaľkovo ovládať.

MICRA

malé zariadenie, veľa možností

Pomocou zabezpečovacieho modulu MICRA je možné realizovať zároveň drôtovú, bezdrôtovú alebo kombinovanú inštaláciu využívajúcu výhody oboch technológií. Vďaka tomu je možné vybrať spôsob montáže zariadení vhodný pre potreby a špecifikáciu objektu. Modul má zabudovaný zdroj s možnosťou pripojenia akumulátora, čo zaisťuje stabilnú činnosť zabezpečovacieho systému a nepretržitú ochranu aj počas poruchy elektrickej siete. Na miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť (napr. v obytnom prívese) môže byť modul napájaný jednosmerným napätím 12 V z akumulátora.

Príprava jednoduchej inštalácie (obsahujúcej iba niekoľko základných zariadení), na báze modulu MICRA zaberie necelú hodinu.

So zabezpečovacím modulom MICRA môže spolupracovať široká škála drôtových a bezdrôtových zariadení.

Spoľahlivá komunikácia

Modul MICRA má zabudovaný mobilný telefón. Vďaka tomu môže zasielať informácie o vzniknutých udalostiach nielen majiteľovi objektu (napr. pomocou správ SMS), ale môže zasielať zodpovedajúce informácie na pult centralizovanej ochrany objektov.

Funkcia odposluchu zvukov na objekte pomocou telefónu umožní overiť, čo sa deje v stráženom objekte. Vďaka tomu je možné rýchlo zistiť, čo bolo príčinou spusteného alarmu. Ak sa ukáže, že alarm bol falošný, je možné rýchlo odvolať zásah na objekte, čo zamedzí vzniku zbytočných nákladov.

Obsluha systému –
jednoduchšie to už byť nemôže!

Systém založený na module MICRA je možné pohodlne ovládať:

zároveň lokálne…

Obsluha systému sa môže vykonávať okrem iného pomocou bezdrôtovej klávesnice MKP-300. Pomocou nej je možné pohodlne zapnúť alebo vypnúť stráženie. Klávesnica je veľmi vhodná tam, kde je potrebná obsluha systému niekoľkými osobami, napr. v chate, obchodných priestoroch a podobne. Podsvietenie klávesov umožňuje pohodlné a prehľadné ovládanie systému vo všetkých svetelných podmienkach.

…ako aj diaľkovo!

Ovládač MPT-350 umožňuje diaľkové zapínanie a vypínanie stráženia systému. Možnosť individuálneho naprogramovania tlačidiel umožňuje prispôsobiť nastavenia každého ovládača jednotlivým užívateľom systému.

Keď sú v rodine deti alebo staršie osoby, je možné naprogramovať jedno tlačidlo tak, aby umožnilo rýchle privolanie pomoci v prípade ohrozenia.

Všetko pod kontrolou!

Máte smartfón s operačným systémom Android?

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu MICRA CONTROL

Jednoduché grafické užívateľské rozhranie aplikácie umožňuje jednoduchú každodennú diaľkovú obsluhu systému založeného na module MICRA. Prehľadné ikony umožňujú rýchle zobrazenie potrebných informácií a zapínanie vybraných funkcií.

Odišli ste v zhone z garáže a nie ste si istí, či ste zapli stráženie zabezpečovacieho systému? Pomocou aplikácie nie len rýchlo overíte stav systému, ale v prípade potreby ho môžete okamžite zapnúť. Stačí niekoľko dotknutí na displej a všetko je hotové!

Systém je možné obsluhovať diaľkovo pomocou telefónu aj bez použitia mobilnej aplikácie. Stačí zaslať správu SMS alebo prezvoniť modul MICRA (použiť tzv. „CLIP”).

Bezdrôtovú klávesnicu, bezdrôtové ovládače, správy SMS, službu CLIP a mobilnú aplikáciu MICRA CONTROL je možné využiť nie len na ovládanie stráženia systému. Ich pomocou je možné taktiež zapínať a vypínať zariadenia pripojené na modul. Vďaka tomu je možné napr. diaľkové otváranie brány, roliet, osvetlenia alebo zavlažovania trávnika.

MICRA v praxi

Bezpečná chata

Radi chodíte na víkend na chatu? Je záhradka s altánkom Vaším úkrytom pred každodenným stresom? Keď nemôžete dozerať na bezpečnosť objektu osobne, môže sa o to postarať zabezpečovací modul MICRA.

Inštalácia založená na zabezpečovacom module MICRA ochráni celý priestor. Začneme dverami vybavenými magnetickým kontaktom. Ďalej v miestnosti rozmiestnime detektory pohybu. Vstup do chatky alebo altánku zabezpečíme zariadeniami reagujúcimi na otrasy alebo na zvuk rozbitého okna. Na zvýšenie bezpečnosti je možné využiť zariadenia dodatočnej ochrany, ktoré zistia vznikajúce ohrozenie zaplavenia alebo požiaru.

Malá firma pod ochranou

Systém založený na zabezpečovacom module MICRA je vhodný aj pre malé bufety, stánky alebo obchodné priestory. Inštalácia umožní zabezpečenie objektu nie len pred vlámaním, ale aj pred následkami požiaru a zaplavenia. Modul má okrem toho analógové vstupy, čo umožňuje kontrolu činnosti rôznych priemyselných zariadení, napr. monitorovanie teploty v chladničke. Všetko je pod kontrolou!

Zabezpečená garáž

Chcete zabezpečiť garáž vzdialenú od Vášho domu? Stačí jednoduchá inštalácia vytvorená na základe modulu MICRA – obsahujúca predovšetkým magnetické kontakty namontované na garážovej bráne a oknách, ak sú na garáži. Je možné pridať taktiež detektory dymu a tepla, ktoré zareagujú na prvé náznaky požiaru. Ak vlastníte automobil s plynovým pohonom, je možné namontovať aj detektor plynu LPG. Dodatočne môže modul umožniť diaľkové otváranie a zatváranie brány pomocou ovládača alebo mobilnej aplikácie.

Dočasná ochrana stavby

Možnosť napájania modulu MICRA z akumulátora 12 V umožňuje jeho využitie ako dočasného zabezpečenia objektu – napr. domu počas výstavby spolu s náradím a stavebným materiálom, ktoré môžu byť lákadlom pre zlodeja.

Viete že...

modul MICRA je možné využiť zároveň aj na ovládanie konkrétneho zariadenia alebo inštalácie – napr. garážovej brány alebo osvetlenia? Modul je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie, správ SMS alebo bezdrôtového ovládača. Treba pamätať, že ak sa na začiatku využíva modul iba na ovládanie (napr. garážovej brány), je možné kedykoľvek k nemu pridať zariadenia (napr. detektory) a tým zvýšiť jeho funkcie a vytvoriť z neho zabezpečovací modul.

Systém založený
na zabezpečovacom module

je pre Vás, ak:

chcete chrániť malý objekt, napr. stánok, chatku, obytný príves alebo garáž.

hľadáte dočasné riešenie, ktoré je možné rýchlo namontovať a demontovať, napr. na ochranu stavby, náradia a stavebného materiálu.

potrebujete malý a lacný systém, ktorý zabezpečí spoľahlivú ochranu.

chcete, aby zabezpečovací systém chránil objekt nie len pred vlámaním, ale aby aj informoval o hrozbe vznikajúceho požiaru alebo zaplavenia.

očakávate od systému možnosť jednoduchej každodennej obsluhy, okrem iného aj pomocou mobilného telefónu.

Charakteristika

Systém MICRA bol naprojetkovaný na ochranu malých objektov ako sú napríklad: stánky, butiky, chatky, garáže alebo malé dielne - ale použítie MICRY môže byť ďaleko širšie. Vďaka jednoduchej montáži môže byť modul jednoducho v prípade potreby premiestnený na iné miesto.

Modul je ideálnym riešením na dočasné zabezpečenie napríklad stavby domu.

Zabezpečovací modul MICRA obsluhuje zároveň bežné drôtové ako aj bezdrôtové detektory. Vďaka bezdrôtovej nadstavbe je montáž systému MICRA veľmi jednoduchá. Kompletný systém je možné nainštalovať ani nie za hodinu. Použitie bezdrôtových detektorov pohybu a bezdrôtových magnetických kontatkov zabezpečuje optimálnu ochranu pred vlámaním, a bezdrôtové detektory dymu a zaplavenia môžu zaistiť dodatočnú bezpečnosť. Obsluha systému pomocou ovládačov, bezdrôtovej klávesnice alebo mobilného telefónu (aplikácia MICRA CONTROL) je veľmi jednoduchá. Vďaka analógovým vstupom môže modul MICRA plniť taktiež funkcie kontroly technických zariadení zasielajúcich informácie o prekročení kritických hodnôt  – napríklad teploty alebo tlaku. Konfigurácie modulu MICRA nevyžaduje skúsenosti v programovaní zložitých zabezpečovacích systémov. Na nakonfigurovanie modulu stačí pripojiť programovací kábel na modul a na počítači spustiť bezplatný konfiguračný program v slovenskom jazyku. Modul MICRA má zabudovaný komunikátor GSM/GPRS, pomocou ktorého môže realizovať nielen oznamovanie pomocou SMS správ/CLIP o udalostiach, ale môže taktiež zasielať informácie do centra monitoringu objektov. Je možné taktiež diaľkové ovládanie pomocou SMS správ, vďaka ktorému je možné nielen zapínať a vypínať stráženie, ale aj ovládať zariadenia pripojené na modul. Modul MICRA, tak ako iné zariadenia firmy SATEL, je charakteristiký najyššou kvalitou. Vďaka tomu je zaručená bezporuchová prevádzka a zodpovedajúca úroveň zabezpečenia.

Vlastnosti:

 • 4 vstupy na pripojenie detektorov kontrolujúcich činnosť technických zariadení
 • výber režimu činnosti vstupov: digitálne (NO/NC)
  alebo analógové (hodnota)
 • samostatný sabotážny vstup
 • 2 programovateľné výstupy relé ovládané lokálne – pomocou vstupov, a diaľovo – pomocou SMS správ, CLIP, klávesnice a ovládačov
 • zabudovaný prijímač ovládačov 433 MHz na zapínanie/vypínanie stráženia a ovládanie činnosti modulu, s možnosťou naprogramovania 8 ovládačov
 • monitoring GPRS/SMS
 • testy prenosu pomocou SMS/CLIP
 • automatické prepínanie na SMS pri výpadku GPRS
 • oznamovanie SMS/CLIP
 • možnosť diaľkového akustického odposluchu objektu cez telefón
 • pamäť udalostí
 • možnosť lokálneho programovania cez port RS-232, alebo diaľkovo cez GPRS/SMS
 • zabudovaný zálohovaný napájací zdroj so zabezpečením
Počet bezdrôtových detektorov
8
Počet drôtových vstupov (štandardné/analógové)
5
Počet výstupov (relé/OC)
2/1
Počet ovládačov/bezdrôtových klávesníc
8/1
Počet telefónnych čísiel na oznamovanie
4
MICRA

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2018-10-23
2.25 MB

Softvér

poľský, anglický, český, dánsky, fínsky, francúzky, holandský, španielský, nemecký, ruský, slovenský, maďarský, talianský
dátum verzie: 2021-11-26
viacjazyčný
dátum verzie: 2020-03-17
3.64 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-06-26
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
509 KB

Technické informácie

Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet obsluhovaných bezdrôtových detektorov
8
Počet obsluhovaných bezdrôtových klávesníc
1
Počet obsluhovaných ovládačov
8
Počet drôtových vstupov
4+1
Počet nízkoprúdových výstupov typu OC
1
Počet výstupov relé
2
Prípustné zaťaženie kontaktov relé
1000 mA/24 V AC/DC
Počet napájacích výstupov
1
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Napätie napájania (±10%) [V AC]
18 V AC
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu AUX
500 mA
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu FT
50 mA
Odber prúdu z akumulátora - maximálny
420 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
120 mA
Odber prúdu zo siete 230 V - maximálny
150 mA
Odber prúdu zo siete 230 V - v pohotovostnom režime
50 mA
Prúd nabíjania akumulátora (±20%)
250 mA
Typ konektora mikrofónu
Jack 3.5 mm
Typ zdroja
A
Typy obsluhovaných bezdrôtových detektorov
MSD-300, MPD-300, MMD-300
Typy obsluhovaných ovládačov
P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300
Prúdový výkon zdroja
2 A
Rozmer krytu
266 x 286 x 100 mm
Rozmery dosky elektroniky
120 x 68,5 mm
Pracovná frekvencia
433,05 ÷ 434,79 MHz
Rozsah výstupného napätia zdroja
10,5…13,8 V DC
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odporúčaný typ transformátora
TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Dosah ovládačov na otvorenom priestranstve
do 100 m
Hmotnosť
1072 g

Informačné materiály

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij