Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Univerzálny detektor XD-2
a omnoho viac!

Zoznámte sa so všetkými letnými novinkami

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

PERFECTA

"Jednoduchá konfigurácia, intuitívna obsluha a pohodlné ovládanie - to sú charakteristické črty zabezpečovacích systémov založených na ústredniach zo série PERFECTA.
Túto sériu tvoria ústredne: PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTEPERFECTA-T 32, ktoré umožňujú vytvoriť tradičný drôtový systém, a PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTEPERFECTA-T 32-WRL, ktorých konštrukcia umožňuje vytvoriť bezdrôtový alebo hybridný zabezpečovací systém."

jednoduchosť a najmodernejšie riešenie

 • hlasové správy
 • expandéry
 • bezdrôtová nadstavba
 • komunikátor GSM/GPRS
 • diaľková aktualizácia firmvéru
 • správy PUSH
 • obsluha pomocou mobilnej aplikácie
 • ovládanie pomocou SMS
 • diaľkové programovanie
 • služba zostavenia spojení

Vytvorenie systému

Na ústredňu je možné pripojiť zároveň expandéry vstupov ako aj výstupov, a tým zvýšiť počet obsluhovaných zariadení. Je to jednoduchý a spoľahlivý spôsob na rýchle rozšírenie systému.

PERFECTA schemat
PERFECTA - kody USSD

Rýchla konfigurácia pomocou klávesnice

Pomocou klávesnice je možný priamy prístup ku všetkým funkciám servisného režimu ústredne. Jednotlivé nastavenia je teda možné meniť rýchlo a pohodlne, bez nutnosti použitia počítača s konfiguračným programom.

Pohodlná konfigurácia pomocou počítača

Konfiguráciu systému je možné taktiež vykonávať pomocou programu PERFECTA Soft. Jeho intuitívne užívateľské rozhranie sprevádza technika postupne počas tvorenia systému.

PERFECTA schemat
PERFECTA - strefy

Skupiny

V systéme založenom na ústredni PERFECTA je možné vytvoriť dva podsystémy. Každý z nich môže pracovať v jednom z troch nezávislých režimoch:

 • plnom
 • nočnom.
 • dennom.

Zaisťuje to pre celý systém väčšie konfiguračné možnosti, charakteristické pre náročnejšie inštalácie.

Klávesnica PRF-LCD

Drôtová klávesnica PRF-LCD má veľký, dobre čitateľný LCD displej, ktorý zaisťuje pohodlné ovládanie a úplnú kontrolu nad systémom. O vybraných udalostiach je užívateľ informovaný akustickými signálmi.

LED-ky, ktoré informujú o stave celého systému, sú umiestnené nad displejom.

Klávesnica umožňuje užívateľovi jednoduché overovanie stavu kreditu na karte SIM (v ústredniach PERFECTA a PERFECTA LTE).

PERFECTA schemat

Na klávesnici sa nachádzajú tlačidlá, ktoré umožňujú rýchle spúšťanie požadovaného režimu stráženia: PLNÉHO, NOČNÉHO alebo DENNÉHO, a spúšťanie alarmov: POŽIAR, POMOC, NAPADNUTIE.

PERFECTA schemat

Riešenia použité v ústredniach série PERFECTA ocenia profesionáli, ktorí majú skúsenosti so zabezpečovacími systémami. Ústredne série PERFECTA ponúkajú moderné funkcie.

Bezdrôtový systém

Na vytvorenie bezdrôtovej inštalácie treba využiť model ústredne s označením WRL – sú to ústredne:

Tieto ústredne majú zabodovaný rádiový modul 433 MHz. Modul umožňuje kódovanú, obojsmernú bezdrôtovú komunikáciu s klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R, ktoré majú všetky funkcie drôtových zariadení.

Ten istý modul umožňuje taktiež pridanie do systému bezdrôtových detektorov zo série MICRA.

Ovládač MPT-350

Na diaľkovú obsluhu ústrední s označením WRL sa ideálne hodí ovládač MPT-350 s dosahom činnosti do 400 m. Má 5 tlačidiel, ktoré umožňujú spúšťanie 6 individuálne naprogramovaných funkcií.

V prípade ústrední bez rádiového modulu stačí do systému pridať expandér INT-RX-S, ktorý umožní využívanie diaľkového ovládania pomocou ovládača.

Opakovač rádiových signálov

Modul MRU-300 prijíma rádiové prenosy z bezdrôtových zariadení a zasiela ich ďalej. Umožňuje tak udržanie zodpovedajúcej úrovne rádiového signálu medzi detektormi série MICRA, ovládačmi MPT-350 a zabezpečovacou ústredňou, napr. v situácii, kde je veľká vzdialenosť na správnu činnosť rádiovej komunikácie.

Na ústredne PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE
a PERFECTA-T 32-WRL, je možné súčasne s drôtovými zariadeniami, pripojiť taktiež bezdrôtové zariadenia, napr. klávesnice PRF-LCD, ľubovoľné detektory a sirény.

Mobilná aplikácia
PERFECTA CONTROL

Ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou mobilných zariadení je riešenie, ktorého popularita stále rastie. Preto vznikla na diaľkovú obsluhu ústrední PERFECTA a PERFECTA LTE mobilná aplikácia PERFECTA CONTROL.

Funkcie tejto aplikácie z nej robia pohodlný nástroj na ovládanie systému a overovanie stavu systému, vstupov a výstupov. Aplikácia umožňuje taktiež prehľad aktuálnych porúch a všetkých udalostí v systéme.

 • PERFECTA-CONTROL - menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - splash screen
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne

Komunikácia

Ústredne PERFECTA a PERFECTA LTE majú integrovaný modul hlasového oznamovania s možnosťou nahratia 16 hlasových správ. Na doske elektroniky sa nachádza aj modul umožňujúci komunikáciu prostredníctvom mobilných sietí. Obsluhuje dve karty SIM, čo zaisťuje dodatočné zabezpečenie, napr. pri výpadku jedného z operátorov. Modul má možnosť zasielania udalostí na pult centralizovanej ochrany (PCO) prostredníctvom mobilnej siete*, SMS správ a kanálom audio. Každý z týchto spôsobov môže byť využívaný nezávisle na ostatných. Je možné aj nadefinovať prioritu ich činnosti.

* prenos údajov cez:
- GPRS v prípade ústrední PERFECTA,
- LTE/HSPA+/EDGE/GPRS v prípade ústrední PERFECTA LTE (v závislosti od možností mobilných sietí).

Ústredne PERFECTA-T majú zabudovaný telefónny komunikátor PSTN, ktorý môže slúžiť na realizáciu monitoringu udalostí, hlasového oznamovania, odposluchu chráneného objektu.

Bezpečné spojenie

V prípade ústrední PERFECTA a PERFECTA LTE, je možné bohaté funkcie aplikácie PERFECTA CONTROL a programu PERFECTA Soft využívať bezpečne, pomocou spojenia cez server SATEL. Tento server zabezpečuje šifrovanú komunikáciu bez nutnosti vlastnenia verejnej IP adresy, a bez nutnosti vykonávania činností spojených s pokročilou konfiguráciou siete.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij