Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systém kontroly vstupu

ACCO NET

ACCO NET je úplne nový systém kontroly vstupu s rozvetvenou štruktúrou.
Hlavnými prvkami systému sú: program servera ACCO Server a ústredne ACCO-NT. Ako vykonávajúce zariadenia slúžia kontroléry prechodov zo série ACCO‑KP, na ktoré sú pripojené čítačky na identifikáciu užívateľov.

 • CENTRÁLNE OVLÁDANIE SYSTÉMU
 • NEOBMEDZENÝ POČET OBJEKTOV
 • ROZVETVENÁ ŠTRUKTÚRA
 • INTEGRÁCIA SO ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM
 • ELASTICITA A VŠESTRANNOSŤ

Prepracované funkcie, intuitívne metódy spravovania a možnosť elastického rozširovania štruktúry systému spôsobujú, že ACCO NET spĺňa požiadavky veľkých a stredne veľkých firiem, ako sú: obchodné siete, pobočky bánk, predajne a iné inštitúcie.

Jednoduchosť a pohodlnosť obsluhy systému zaručuje internetová aplikácia ACCO-WEB dostupná pomocou internetového prehliadača. Tento nástroj umožňuje spravovanie systému z ľubovoľného miesta na svete, zarovno z počítačov, ako aj z mobilných zariadení.

ACCO NET

Elastické prispôsobenie

 • neobmedzený počet objektov v rôznych konfiguráciách štruktúry systému
 • veľa menších objektov združených do jedného centrálne ovládaného systému
 • systém neobmedzený veľkosťou, ovládaný z viacerých miest súčasne
 • obsluha 65 000 užívateľov
ACCO NET

Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie

 • prístup do systému pomocou internetového prehliadača pomocou aplikácie ACCO-WEB
 • obsluha ACCO-WEB z mobilných zariadení
 • rýchle a pohodlné načítavanie kariet a príveskov pomocou čítačky
  CZ-USB pripojenej priamo do portu počítača
ACCO NET

Rozvetvená štruktúra

 • možnosť ovládania a konfigurácie systému z ľubovoľného miesta na svete:
  • spravovanie systému viacerými administrátormi
  • dohľad nad systémom pracovníkmi ochrany
  • obsluha systému užívateľmi
ACCO NET

Plná bezpečnosť používania

 • systém viacúrovňového zápisu údajov užívateľov a histórie udalostí
 • automatické sťahovanie „nedoručených” údajov po návrate spojenia
ACCO NET

Spoľahlivá a bezpečná komunikácia

 • prenos údajov pomocou protokolu TCP/IP
 • rozšírené šifrovanie zasielaných údajov
ACCO NET

Odlíšenie metódy identifikácie užívateľa

 • karta / prívesok
 • prístupový kód
 • diaľkový ovládač
 • Dallas čip

Integrácia so zabezpečovacím systémom

 • uľahčený dozor nad bezpečnosťou a prístupom v chránených budovách
 • integrácia skupín:
  • pohodlné spravovanie oprávnení užívateľov ACCO NET
  • možnosť ovládania skupín systému INTEGRA až 8000 užívateľmi ACCO-NT
  • možnosť zapínania a vypínania stráženia v integrovaných skupinách z terminálov a programov ACCO Soft a ACCO Web
  • vizualizácia stavov integrovaných skupín, vstupov a výstupov zabezpečovacích ústrední
 • spoločná pamäť udalostí
 • možnosť naprogramovania automatického zablokovania / odblokovania vybraných oblastí systému ACCO NET v prípade vzniku alarmu vlámania / požiarneho alarmu v integrovanej skupine systému INTEGRA

Použitie

Obchodné siete

Pobočky bánk

Štátne inštitúcie

Oddelenia firiem

Funkcie systému

Oprávnenia na prístup v systéme ACCO NET sú založené na oblastiach kontroly vstupu, čo umožňuje rozšírenú administráciu oprávnení užívateľov. Predovšetkým je možné tvorenie trás prechodov medzi oblasťami, zhodne s ktorými sa užívatelia budú premiestňovať v objekte. Okrem toho funkcia anti-passback eliminuje možnosť opakovaného využitia identifikátora na vstup do chránenej oblasti bez jej predchádzajúceho opustenia.

Systém ACCO NET je elastické a bezpečné riešenie. Komunikácia medzi serverom ACCO a ústredňami ACCO-NT je šifrovaná, čo znemožňuje zásah do systému neoprávneným osobám.

Vďaka možnosti generovania hlásení v najpopulárnejších formátoch (XML, CSV, XLSX) a plnej kontroly prítomnosti, system ACCO NET umožňuje počítanie času prítomnosti zhodne s priradenými pravidlami a/alebo kalendárom prítomnosti. Je možné taktiež overenie aktuálnej lokalizácie užívateľa a trasy, ktorou sa pohyboval.

ACCO NET

ACCO NET umožňuje vytvoriť systém

pre 65 000 užívateľov

Štruktúra systému

Moderný softvér

ACCO NET je systém kontroly vstupu, ktorého ovládanie, administrácia a konfigurácia sú realizované pomocou moderného softvéru. Jeho prvky sú inštalované na počítači so systémom Debian alebo CentOS a môžu sa v závislosti od veľkosti systému nachádzať na jednom, alebo viacerých počítačoch.

 • Softvér ACCO Server zodpovedá za komunikáciu medzi neobmedzeným počtom ústrední. Ako výsledok vznikne systém, ktorý môže ovládať ľubovoľný počet objektov a vytvoriť tak jeden rozvetvený, globálny systém. Komunikácia sa vykonáva pomocou šifrovaného prenosu TCP/IP.
 • Databáza ACCO-DB uchováva konfiguráciu a informácie na tému štruktúry systému, údaje 65 000 užívateľov a neobmedzený počet udalostí.
 • Server aplikácie ACCO-WEB umožňuje spravovanie prístupu do objektov z ľubovoľného miesta na svete pomocou internetového prehliadača.

Ústredňa ACCO-NT

 • Zodpovedá za komunikáciu medzi kontrolérmi prechodov a ACCO Serverom.
 • Má dve zbernice RS-485, ktorých sumárna dĺžka môže byť 2400 m.
 • Na jednu ústredňu je možné pripojiť do 255 kontrolérov prechodov.
 • Dodatočne je možné ústredňu rozšíriť pomocou rozširovacích modulov: obsluhy bezdrôtových ovládačov, vstupov a výstupov. Umožňuje to programovanie funkcií prispôsobených požiadavkám investora vďaka logickým funkciám. Výsledkom je systém, ktorý ponúka možnosti ovládania napr. brán, výťahov, roliet, osvetlenia a podobne.
 • Každá ústredňa ACCO-NT umožňuje vytvoriť do 255 oblastí. Jednotlivá oblasť môže obsahovať rad jednotlivých prechodov, nad ktorými majú dozor kontroléry zo série ACCO-KP a ACCO-KPWG.
 • Konektor USB na doske ústredne uľahčuje inštalačnému technikovi úvodnú konfiguráciu ústredne.
 • Na napájanie ústredne slúži zálohovaný zdroj
  APS-412, ktorý zaisťuje činnosť ústredne aj pri výpadku sieťového napájania.
 • Jedna ústredňa ACCO-NT môže byť integrovaná s viacerými systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série INTEGRA.

Ústredňa ACCO-NT má pamäť do 1 000 000 vlastných udalostí a 100 000 udalostí z každého kontroléra, a má kapacitu 8000 užívateľov.

V prípade straty spojenia so serverom, napr. pri poškodení internetového spojenia, udržiava plnú funkčnosť tej časti systému, za ktorú zodpovedá daná ústredňa.

Kontroléry a terminály

Jednotlivé prechody v objekte sú kontrolované kontrolérmi prechodov, ktoré sú prepojené pomocou zbernice RS-485. Toto prepojenie umožňuje komunikáciu s ústredňou ACCO-NT a aktualizáciu firmvéru všetkých pripojených modulov naraz. V ponuke firmy SATEL sa nachádzajú dva kontroléry prechodov, ACCO-KP a ACCO-KPWG, ktoré sú dostupné v dvoch verziách: so zabudovaným zdrojom a bez neho. Modely zo série ACCO‑KP ponúkajú dokonalú spoluprácu so zariadeniami SATEL, a kontroléry zo série ACCO-KPWG dodatočne ponúkajú obsluhu protokolu WIEGAND 26, 32, 34, 40, 56 a Dallas.

Každý z kontrolérov v systéme má možnosť zapisu informácií v pamäti 1024 užívateľov a viac ako 24 000 udalostí. Takéto zabezpečenie umožňuje stálu správnu činnosť systému aj v prípade napr. úplného poškodenia zbernice spájajúcej kontroléry z ústredňou. Po návrate komunikácie ústredňa a server automaticky preberú „nedoručené” udalosti.

Na kontroléry sa pripájajú terminály na identifikáciu užívateľov. Všetky modely týchto zariadení majú čítačku bezdotykových kariet. Ak má byť vstup udelený na základe zadaného kódu alebo pri kombinácii oboch metód, treba vybrať terminál s klávesnicou. Je možné taktiež pripojenie zariadení tretích strán pomocou protokolu WIEGAND, čo rozširuje funkcie systému napr. o biometrické čítačky. Táto možnosť je zvlášť užitočná v situáciách, keď sa jedná o objekty vyššej úrovne zabezpečenia, napr. štátne inštitúcie alebo archívy. Výstupy kontroléra taktiež umožňujú pripojenie obojsmerných turniketov. Obsluhu systému uľahčujú ovládače, ktoré sú individuálne naprogamované a prispôsobené potrebám konkrétnej osoby. Každému užívateľovi systému je možné prideliť 4 identifikátory (napr. kartu, prívesok), kód a ovládač.

Do systému ACCO NET je možné pridať už jestvujúce systémy ACCO. Treba jedine pripojiť kontroléry na zbernicu ústredne ACCO-NT a aktualizovať ich firmvér.

Inštalácia systému

Operačný systém, na ktorom je inštalovaný ACCO Server je Debian, čiže bezplatná, opensource distribúcia Linuxu. Debian je známy ako stabilný systém s vysokou kvalitou a nízkymi hardvérovými požiadavkami. Server je možné nainštalovať aj v systéme CentOS, ktorý je akceptovaný oddeleniami bezpečnosti IT vo viacerých firmách. Debian, ako aj CentOS, vďaka veľkej popularite a overenej činnosti, umožňuje využívanie systému ACCO NET širokou škálou užívateľov.

Špeciálny vypracovaný inštalačný skript umožňuje inštalačnému technikovi krok za krokom pripraviť a spustiť ACCO Server, automatickým pridaním a konfigurovaním prvkov nevyhnutných na správnu činnosť a na získanie plnej funkčnosti systému, ako sú: databáza MySQL, interpreter jazyka PHP, server WWW Apache, JAVA a server aplikácie ACCO-WEB.

ACCO Soft

nástroj pre inštalačného technika na vzdialenú konfiguráciu systému

 • tvorenie štruktúry systému
 • tvorenie skupín kontroly vstupu
 • konfigurácia ústrední ACCO-NT
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru ústrední ACCO-NT
 • pridávanie a konfigurácia rozširovacích modulov (INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S,
  INT-ORS, INT-IORS)
 • tvorenie trás prístupu
 • tvorenie viacúrovňových máp
 • prístup z ľubovoľného miesta na svete

ACCO Web

nástroj na vzdialené ovládanie systému

 • prístup z ľubovoľného miesta na svete pomocou prehliadača
 • obsluha z mobilných zariadení
 • možnosť prihlasovania sa niekoľkých osôb súčasne
 • pridávanie a spravovanie užívateľov (čítačka CZ-USB-1)
 • tvorenie pravidiel a kalendárov
 • tvorenie hlásení prítomnosti, v tom pre ľubovoľný počet užívateľov súčasne
 • prehľad udalostí s možnosťou filtrovania
 • obsluha systému z menu „Ovládanie” a viacúrovňových máp (tvorených v programe Map Editor)
 • zobrazenie stavu servera, ústrední a kontrolérov
 • zobrazenie rozmiestnenia kamier v objekte
 • zobrazenie obrazu z kamier IP
 • funkcia Anti-Passback 
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij