Ústredne

CSP-208

CSP-208

  Ústredňa požiarnej signalizácie
CSP-204

CSP-204

  Ústredňa požiarnej signalizácie
CSP-108

CSP-108

  Ústredňa požiarnej signalizácie
CSP-104

CSP-104

  Ústredňa požiarnej signalizácie

Zariadenia vzdialenej obsluhy

PSP-208

PSP-208

  Zariadenie diaľkovej obsluhy a signalizácie ‑ vzdialený panel
PSP-204

PSP-204

  Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie ‑ vzdialený panel
PSP-108

PSP-108

  Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie ‑ vzdialený panel
PSP-104

PSP-104

  Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie ‑ vzdialený panel
CSP-ETH

CSP-ETH

  Modul komunikácie s virtuálnym panelom
Virtual PSP

Virtual PSP

  Vitruálny panel diaľkovej vizualizácie stavu systému

Detektory

DCP-100

DCP-100

  Bodový detektor tepla triedy A1R
DMP-100

DMP-100

  Bodový multifunkčný detektor dymu a tepla
DRP-100

DRP-100

  Bodový optický detektor dymu

Ručné hlásiče

ROP-101/EU

ROP-101/EU

  Konvenčné požiarne tlačidlo (externé)
ROP-100/EU

ROP-100/EU

  Konvenčné požiarne tlačidlo (interné)

Sirény

SPP-100

SPP-100

  Siréna (nízka základňa)
SPP-101

SPP-101

  Siréna (vyskoká základňa)

Príslušenstvo

WZ-100

WZ-100

  Signalizátor spustenia
dostupné do vyčerpania zásob
DB-100

DB-100

  Konvenčná základňa pre požiarne detektory
PDB-100

PDB-100

  Priemyselná základňa pre požiarne detektory
ROP-BT

ROP-BT

  Montážna krabička pre ROP (balík 10 ks.)
CSP-AKU

CSP-AKU

  Skrinka na akumulátor

Softvér

DCSP

DCSP

  Program na programovanie ústrední CSP
SSPX

SSPX

  Konfigurátor ponúk
CSP-BC

CSP-BC

  Kalkulátor výberu akumulátora v systéme