Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Univerzálny detektor XD-2
a omnoho viac!

Zoznámte sa so všetkými letnými novinkami

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

VERSA

VERSA

Všestranné zabezpečovacie ústredne – VERSA sú moderné zabezpečovacie ústredne určené na zabezpečenie bytov, domov a malých kancelársko-obchodných objektov. Za svoju všestrannosť vďačia predovšetkým širokej škále dostupných doplnkov, pričom užívateľské prostredie zabezpečuje jednoduchú každodennú obsluhu systému.

 

 

Jednoduchá obsluha

Jednoduchá obsluha

Nezávisle od vybraného spôsobu obsluhy systému – použitie klávesníc LCD/LED, čítačiek bezdotykových kariet alebo bezdrôtových ovládačov, je obsluha systému založeného na ústredni VERSA jednoduchá a intuitívna. Má to veľký význam – zvlášť ak je potrebné, aby systém ovládali aj deti alebo staršie osoby.

 

Elastické rozšírenie – prispôsobenie systému k zvyšujúcim sa potrebám

Systém založený na ústredni VERSA je mož¬né jednoduchým spôsobom rozšíriť, ak je to potrebné. Vtedy je možné využiť rozšírenie drôtovými aj bezdrôtovými prvkami a zachovať existujúce zariadenia (hlavná doska, klávesnice, čítačky) – VERSA je preto ideálne riešenie teraz ale aj do budúcnosti.

VERSA Elastické rozšírenie

 

Úplné zabezpečenie v každej situácii

Zabezpečovacie ústredne VERSA umožňujú využívať tri druhy stráženia:

 • plné, v ktorom sú strážené všetky vstupy vybranej skupiny
 • denné, v ktorom strážia iba obvodové detektory umožňujúce voľný pohyb vnútri chránenej oblasti
 • nočné, v ktorom sú okrem obvodových detektorov aktívne aj detektory v miestnostiach nepoužívaných počas spánku

VERSA

Jednoduché spustenie a programovanie

Všetky ústredne série VERSA zabezpečujú veľmi jednoduché programovanie a spustenie – vďačia za to premysleným továrenským nastaveniam a aj prehľadnému menu programovania zobrazovanému na LCD displeji. Ústredne VERSA je možné ešte jednoduchšie programovať pomocou počítača a programu DLOADX, ktorý pracuje v prostredí Windows.

Úspešnosť oznamovania

Vzhľadom na to, že jednou z najdôležitejších úloh zabezpečovacieho systému je úspešné odovzdanie informácie o alarme, môžu ústredne VERSA využívať na komunikáciu nielen zabudovaný telefónny komunikátor, ale aj moduly GSM/GPRS a TCP/IP (Ethernet). Vďaka tomu je možné potenciál ústrední VERSA využívať nezávisle od dostupnosti komunikačných médií.

Úplná unifikácia hardvéru a programového vybavenia

Úplná unifikácia hardvéru a programového vybavenia

Všetky typy ústredne VERSA využívajú rovnaké programové vybavenie, vďaka čomu stačí poznať iba jednu z nich, aby sa potom dali jednoducho využiť možnosti ponúkané inými ústredňami zo série VERSA. Podobne je to aj v prípade programovania pomocou počítača – všetky ústredne VERSA sa programujú pomocou toho istého programu DLOADX, čo významným spôsobom skracuje čas potrebný na ich ovládanie a úplné využitie možností, ktoré ponúkajú.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij