Detektory / Detektory plynu

DG-1 ME

DG-1 ME

  Detektor zemného plynu (metánu)
DG-1 LPG

DG-1 LPG

  Detektor LPG (propán‑butánu)
DG-1 CO

DG-1 CO

  Detektor CO
DG-1 TCM

DG-1 TCM

  Detektor uspávacích plynov (napríklad výparov chloroformu)