STAM-1 PROG

Program stacji monitorującej STAM-1 (DOS)

STAM-1 PROG jest to program pracujący w środowisku DOS, służący do obsługi stacji monitorującej firmy SATEL. Aplikacja ta służy do obsługi zainstalowanych w komputerze PC kart STAM-1 P, STAM-1 R oraz STAM-1 K oraz modułów GSM, umożliwiając zarządzanie sygnałami odbieranymi przez te moduły. Zapewnia obsługę przychodzących zdarzeń przez kilku operatorów na jednym stanowisku.

Możliwe jest odbieranie transmisji przesyłanych linią telefoniczną lub siecią GSM (SMS i CLIP), przychodzących od ponad 50 000 abonentów. Każdy z abonentów może mieć przypisanych kilkanaście identyfikatorów, przy czym każdy abonent i jego identyfikator mogą posiadać niezależnie zdefiniowane różne kategorie kodów przychodzących (alarm, załączenie i wyłączenie czuwania, awaria, koniec awarii, transmisja testowa itp.).

Program może odbierać i klasyfikować sygnały zdarzeń jako wymagające interwencji z automatycznym sygnalizowaniem sytuacji wyjątkowej. Pozwala na tworzenie i archiwizację raportów dla poszczególnych abonentów, operatorów oraz systemu stacji monitorującej. Do historii zdarzeń zostają zapisywane wszystkie odebrane zdarzenia, niezależnie od obecności identyfikatora danego zdarzenia w bazie. O bezpieczeństwo zapisywanych danych dba funkcja kodowania.

STAM-1 PROG to w pełni funkcjonalna wersja programu. Dostępna jest również wersja demonstracyjna STAM-1 DEMO umożliwiająca poznanie wszystkich funkcjonalności programu.

  • obsługa abonentów monitorujących się po linii telefonicznej lub z wykorzystaniem sieci GSM
  • oprogramowanie pracujące w środowisku DOS pozwalające na pracę na 1 stanowisku wielu operatorów
  • obsługa ponad 50 000 abonentów
  • możliwość nadawania kilkunastu identyfikatorów dla każdego abonenta
  • różne kategorie kodów otrzymywanych od abonentów, niezależnie definiowane dla każdego abonenta i identyfikatora
  • zgłaszanie sytuacji wymagających interwencji
  • selekcja zdarzeń wymagających interwencji
  • tworzenie raportów dla abonentów, operatorów i systemu stacji
  • archiwizacja raportów
STAM-1 PROG
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokumentacja

instrukcja ogólna
data aktualizacji: 2008-08-22
280 KB

Produkty

Wersja demonstracyjna programu STAM-1

Materiały informacyjne