Funkciók

GSM-X univerzális kommunikációs modul

univerzális kommunikációs modul

GSM-X

GSM-X egy többcélú, széles funkcionalitást és sokrétű kommunikációs útvonal használatának lehetőségét biztosító kommunikációs modul.

Számos alkalmazásban felhasználható, melyek közül néhány egy időben is megvalósítható.

Teljes rugalmasság

A modul számos új vagy már létező telepítés esetén alkalmazható. A GSM-X a csatlakoztatott riasztórendszertől vagy vezérlőtől érkező események vételét követően azokat mobilhálózaton, Eherneten* vagy analóg PSTN** telefonvonalon keresztül továbbítja biztonsági szolgálatok felügyeletének vagy más érdekelteknek

A modul továbbá, akár mobilalkalmazás segítségével történő működtetésre, távoli vezérlési funkciók, mint pl. a rendszer élesítée, kapu kinyitása, megvalósítására is alkalmazható.

* GSM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.
** GSM-X-PSTN modullal alkalmazott GSM-X esetén.

INTEGRA és INTEGRA Plus
riasztóközpontokkal történő alkalmazás

A GSM-X a soros RS-232 illesztőn keresztül INTEGRA és INTEGRA Plus központokkal is kommunikálhat. Ezen vezérlőpanelek eseményeit az összes rendelkezésre álló útvonal segítségével képes továbbítani: hang (mobilhálózaton vagy PSTN*-en keresztül), SMS, Ethernet** és GPRS. Ezen kívül INTEGRA Plus központ esetén lehetséges az eseménylista alapján történő automatikus SMS üzenet összeállítás funkció is.

Ezeken kívül a GSM-X lehetővé teszi az INTEGRA és INTEGRA Plus központokhoz történő csatlakozást a:

 • beállításra szolgáló DLOADX programmal és
 • riasztórendszer felügyeletére és kezelésére szolgáló GUARDX programmal.

* GSM-X-PSTN modullal alkalmazott GSM-X esetén.
** SM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.

Kommunikáció

Az eszköz beépített GSM telefonnal érkezik. A duál SIM kártya foglalat két különböző szolgáltató hálózatának használatát támogatja. Az egyik szolgáltató hálózatának hibája esetén a modul, a folyamatos kommunikáció fenntartása céljából automatikusan átvált a másik kártyára. Nagyon hasznos, a kártya egyenlegének ellenőrzésére és az egyenlege beállított szint alá történő csökkenésére figyelmeztető üzenet küldését biztosító funkció.

Az eszköz vitathatatlan előnye az új modulok használatával történő bővítés lehetősége: GSM-X-ETH (Ethernet) vagy GSM-X-PSTN (telefon), melyek tovvábi kommunikációs csatornák használatát - Ethernet vagy analóg telefonvonal - biztosítják.* GSM-X-PSTN modullal alkalmazott GSM-X esetén.
** GSM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.

Hatékony jelentés

A jelentést illetően, az információ hatékony továbbítása történhet:

 • mobilhálózaton keresztül (GPRS) – TCP vagy UDP protkolok használatával
 • hang – mobilhálózat hangcsatorna vagy PSTN* használatával
 • szöveg – SMS üzenet
 • Ethernet** - TCP vagy UDP protkolok használatával

Ha az események továbbítása GPRS technológia vagy Ethernet** segítségével történik, akkor a modul az alábbi két átviteli formátum alkalmazását támogatja:

 • SIA-IP (bármilyen felügyeleti állomással használva),
 • SATEL (kommunikáció SATEL gyártmányú eszközökkel használva: STAM-2 felügyeleti állomás vagy SMET-256).

A különböző átviteli útvonalak egyetlen eszköz által történő alkalmazásának lehetősége gyors és megbízható információtovábbítást biztosít. Ezek mindegyike egymástól függetlenül, meghatározott feladatok végrehajtására használható.

Kétutas jelentés

A GSM-X-hez csatlakoztatott GSM-X-ETH modul két független útvonal - Ethernet és GPRS (beállítható prioritással) - használatával történő jelentést tesz lehetővé. Az eszköz folyamatosan ellenőrzi a felügyeleti állomással létesített kapcsolatot és amennyiben szükséges átvált a másik csatorna használatára.

Amennyiben a GSM-X-PSTN modullal működik a GSM.X, akkor a mobilhálózaton és telefonvonalon keresztüli kétutas jelentés is alkalmazható.

A GSM-X lehetővé teszi két független felügyeleti állomásnak történő átjelzést. Ha szükséges mindegyikükhőz két IP cím (TCP/UDP jelentés) vagy két telefonszám (audio jelentés) jelölhető ki.

Értesítési üzenetküldés

A GSM-X maximum 8 telefonszámra képes értesítéseket küldeni. Ez a funkció megvalósítható:

 • hang – beépített hangszintetizátor áramkör,
 • SMS üzenetek,
 • PUSH értesítések,
 • CLIP szolgáltatás használatának segítségével.

Az eszköz több különböző független útvonal segítségével képes az értesítések címzettek számára történő továbbítására. Az eseményriasztás az összes előre programozott csatorna segítségével zajlik, így az információ abban az esetben is eljut a címzettekhez, amennyiben azok egyike esetleg nem elérhető.

GSM átjáró

A modul teljesen leválthatja az analóg telefonvonalat. Ebben az esetben földi vonalak esetén tipikus feszültség- és vonalállapot jeleket állat elő (pl. kézibeszélő letéve/felemelve) és a GSM hálózathoz történt csatlakozást követően továbbítja az analóg vonal felöl érkező jeleket. Ha a vonal nem érhető el, akkor a hanghívást átirányítja a GSM hálózatba. Saját telefon alközpont esetén (PBX) a hívások költségeinek optimalizálására alkalmas (PSTN-ből GSM-be) külső vonal biztosítására is alkalmazható. A modul szintén alkalmas a hívásszűrésre, csengőhang és hívő ID információk előállítására is.

Távoli vezérlés

A GSM-X 4, távolról és gyakorlatilag helytől függetlenül többféle módon vezérelhető kimenettel rendelkezik.

A riasztórendszer kezelésén kívül a GSM-X modul automatizálási funkciók használatára is tökéletesen alkalmas. Alkalmazásával akár világítás, ajtó, kapu, árnyékoló vagy elektromos szelep is vezérlehetők. De szintén alkalmazható fűtés, légkondicionálás, füst-elevezetés, kerti locsoló vagy számos más rendszer működtetésére.

Mobil elérés

A GX CONTROL a SATEL kommunikációs modulok igényei szerint kialakított Android és iOS platformokra készített program, melynek feladatai:

 • be- és kimenetek (csatlakoztatott eszközök) állapotának ellenőrzése,
 • hibák áttekintése és azok memóriából történő törlése,
 • eseménymemória áttekintése szűrési lehetőséggel,
 • kimenetek (és az azokhoz csatlakoztatott eszközök) távoli vezérlése.

A PUSH üzenetek segítségével a felhasználók folyamatosan megkaphatják az értesítéseket.

Még fontosabb, hogy az alkalmazás, és ennek eredményeként a modulhoz történő kapcsolódás nagyon egyszerűen beállítható. Csak egy SMS-t kell küldeni az alkalmazással az eszköznek, amire válaszul az megkapja a beállítási adatokat. Egy másik, ennek teljesen megfelelő eljárás a GX Soft program, vagy egy már beállított alkalmazás által előállított QR kód beolvasása.

Funkcionális szoftver

A GX Soft egy felhasználóbarát és letisztult felülettel bíró, SATEL kommunikációs modulok beállítására, valamint ellenőrzésére szolgáló, univerzális eszköz, amely lehetővé teszi a telepítő számára az eszköz által nyújtott összes funkció használatát. Ennek köszönhetően a modul működése az adott rendszer követelményeinek megfelelően és a rendszer felhasználóinak elvárásai szerint programozható be.

A modul és a program közötti kommunikáció létrehozható helyileg (USB-n keresztül) vagy akár távoli (Ethernet* vagy GPRS) kapcsolat segítségével.

* GSM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.

Egyszerű és biztonságos kapcsolat

A GX CONTROL alkalmazással, valamint a GX Soft programmal a GSM-X modulhoz történő kapcsolódás mindössze egy pár másodperc. A folyamathoz sem külső IP címre, sem bonyolult hálózati beállításokra sincsen szükség. A SATEL csatlakozási szolgáltatás a GX CONTROLés a GX Soft gazdag funkcionalitásának könnyed élvezetét biztosítja. Az adatok küldése során, azok biztonságának garantálása érdekében az adatok kifiomult algoritmust segítségével kerülnek titkosításra.

Távoli szoftver frissítés

A GSM-X kompatibilis, az eszköz távoli frissítését lehetővé tevő, UpServ programmal, aminek köszönhetően a tetszőleges helyen felszerelt kommunikációs modulok, bármikor a felszerelési helyük fizikai meglátogatásának szükségessége nélkül gyorsan és könnyen felruházhatóak az új funkciókkal.

Univerzális Kommunikációs modul

Kommunikáció

 • GSM alapú telefonvonal szimuláció – GSM átjáró
 • beépített audio kommunikátor
 • duál SIM kártya foglalat
 • egyszerű bővítés GSM-X-ETH Ethernet vagy GSM-X-PSTN telefonos modul hozzáadásával

Események jelentése

 • EN 50136*/** kompatibilis kétutas jelentés
 • jelentési források:
  • vezérlőpanel audio jelentés
  • belső események
  • bemenetsértés
  • kimenet állapotváltozás
 • jelentési útvonalak:
  • GPRS (TCP/UDP)
  • hang (mobilhálózat / PSTN telefonhálózat**)
  • SMS
  • Ethernet* (TCP/UDP)

* GSM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.
** GSM-X-PSTN modullal alkalmazott GSM-X esetén.

Működés bármilyen vezérlőpanellal

 • programozható bemenetek
 • távolról vezérelhető kimenetek
 • Audio jelentés (PSTN) átalakítása GPRS-re: GPRS, hang (mobilhálózat / PSTN*), SMS, Ethernet

Kompatibilitás INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelekkel

 • gyors adatátvitel
 • vezérlőpanel eseményeinek RS-232 illesztőn keresztüli jelentése
 • eseménylista alapján történő (INTEGRA Plus) automatikus SMS összeállítás
 • vezérlőpanel távoli kezelése GUARDX program használatával
 • vezérlőpanel távoli beállítása DLOADX programmal

* GSM-X-PSTN modullal alkalmazott GSM-X esetén.
** GSM-X-ETH modullal alkalmazott GSM-X esetén.

Üzenet értesítés

 • értesítési források:
  • vezérlőpanel audio jelentés
  • PAGER formátumú üzenetek
  • belső események
  • bemenetsértés
  • kimenet állapotváltozás
 • értesítési opciók:
  • hang
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Kimenetek távoli vezérlése

 • SMS
 • CLIP
 • DTMF
 • GX CONTROL mobilalkalmazás
 • GX Soft programozói szoftver

GX CONTROL mobilalkalmazás Android és iOS eszközökhöz

 • bemenetállapot ellenőrzés áthidalási lehetőséggel
 • kimenetek állapotának ellenőrzése és vezérlése
 • hibák áttekintése memóriatörlési lehetőséggel
 • eseménymemória áttekintése szűrési lehetőséggel
 • PUSH értesítések


GX Soft programozói szoftver

 • ösztönös felület
 • modul teljes beállítása
 • eseménynapló megtekintése
 • hibadiagnosztika

Jellemzők

A GSM-X széleskörű kommunikációs funkcionalitást és többféle kommunikációs útvonal használatát támogatja. Ez az eszköz riasztórendszerek átjelzésének megvalósítására alkalmazható. Erre a célra használható bármilyen vezérlőpanel telefonos kommunikátorával vagy megfelelően konfigurált kimeneteivel létrehozott kapcsolat.

Az egyik fontos kommunikációs tulajdonság, a két független csatorna (Ethernet és GPRS) használatával történő jelentés használatát biztosító, GSM-X-ETH Ethernet modullal történő kibővítés lehetősége. A felügyeleti állomással történő kapcsolat állapotának folyamatos felügyelete és az átviteli útvonalak helyettesíthetősége teljesíti az EN 50136 DP4 kategóriájának úgynevezett kétutas átjelzésre vonatkozó szigorú követelményeit.

A GSM-X maximum 8 felhasználó többféle módon történő értesíti lehetőségét nyújtja: hangüzenet, SMS vagy PUSH üzenés, illetve CLIP szolgáltatás.

INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek esetén csatlakoztatható azok RS-232 portja. Ennek köszönhetően, a GSM-X képes jelentési és értesítési (INTEGRA Plus) funkció végrehajtására, melyek tartalma az eseménynaplóból kerül letöltésre. Továbbá a DLOADX és GUARDX programokkal történő kapcsolódást lehetővé teszi.

A modul az analóg telefonvonal meghibásodása esetén automatikusan átvált a GSM útvonalra. A GSM-X GSM átjáróként is alkalmazható telefonközpontok (PBX) esetén.

Az eszköz 4, távolról SMS, CLIP, DTMF, GX CONTROL mobilalkalmazás vagy GX Soft  szoftverrel vezérelhető programozható kimenettel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a csatlakoztatott riasztórendszerek vagy más egyéb eszközök távoli vezérlését.

A beállítás és programozás GX Soft  programot futtató számítógéppel lehetséges. A számítógép a modul mini-USB portjához történő csatlakoztatást követően helyben, illetve GPRS vagy Ethernet* kapcsolaton keresztül távolról tehető meg.

A GSM-X  UpServ programmal történő alkalmazásának köszönhetően az eszköz firmware távoli frissítése is lehetséges.

A GSM telefon két SIM kártya foglalattal rendelkezik. Amennyiben az első kártya szolgáltató hálózatával bármilyen probléma adódik, akkor a modul a folyamatos kommunikáció fenntartása érdekében automatikusan átvált a másikra.

 • EN 50136* DP4 kategória szerinti Kétutas Jelentés használatának támogatása
 • Telefonos jelentés átalakítása hang/SMS/Ethernet*/GPRS formátumra
 • értesítés küldése max. 8 telefonszámra
 • értesítés: hang/SMS/PUSH/CLIP
 • PAGER üzenetek SMS-é történő átalakítása
 • GSM alapú telefonvonal szimuláció - GSM átjáró
 • Átkapcsolás GSM-re a telefonvonal meghibásodása esetén
 • kompatibilitás INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelekkel:
  • gyors adatátvitel RS-232-ön keresztül
  • RS-232/TCP/IP jelentés átalakítása
  • Értesítési üzenetek tartalmának automatikus összeállítása (INTEGRA Plus)
  • Távoli  DLOADX és GUARDX programozás
 • SMS és CLIP vevő STAM-2 felügyeleti állomáshoz
 • 4 programozható bemenet (NO, NC)
 • 4, SMS/CLIP/DTMF/GX CONTROL/GX Soft által vezérelhető (OC) kimenet
 • duál SIM kártya foglalat
 • feltöltőkártya egyenleg ellenőrzés és értesítés küldése, ha az egyenlege a beállított szint alá csökken
 • beállítás GX Soft szoftverrel:
  • helyben USB-vel
  • távolról Ethernet*-en vagy GPRS-en keresztül
 • kezelés GX CONTROL mobilalkalmazással
 • távoli firmware frissítési lehetőség
 • dedikált APS-612, APS-412, APS-1412 tápegység csatlakoztatási lehetőség
 • GSM-X-ETH Ethernet modullal bővíthető tulajdonságok

*csatlakoztatott GSM-X-ETH modullal

EN-50136 DP 4
GSM-X

Dokumentáció

rövidített telepítői utasítás
frissítés dátuma: 2020-03-02
580 KB

Szoftverek

univerzális
verzió dátuma: 2021-08-23
Többnyelvű
verzió dátuma: 2018-03-02
Többnyelvű
verzió dátuma: 2021-11-10
Többnyelvű
verzió dátuma: 2019-10-10

Tanúsítványok

EU-megfelelőségi nyilatkozat
frissítés dátuma: 2020-11-20
505 KB
EN-50136 DP 4
frissítés dátuma: 2021-09-30
187 KB

Műszaki adatok

OC típusú kimenetek száma
4
Tápfeszültség (±15%)
12 V DC
Bemenetek száma
4
Ház méretei
126 x 158 x 46 mm
Nyomtatott áramköri lemez méretei
141 x 70 mm
Működési hőmérséklet
-10...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban
100 mA
Maximális áramfelvétel
275 mA
Tömeg
255 g
Maximális nedvesség
93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály
II
A tápláló kimenet száma
1
OC típusú kimenetek
50 mA / 12 V DC
AUX kimenet
300 mA / 12 V DC

Információs anyagok

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.