Συσκευές σηματοδοτήσεως

SPP-100

SPP-100

  Σειρήνα συναγερμού πυρκαγιάς (χαμηλή βάση)
SPP-101

SPP-101

  Σειρήνα συναγερμού πυρκαγιάς (υψηλή βάση)