Αξεσουάρ

WZ-100

WZ-100

  Δείκτης κατάστασης
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
DB-100

DB-100

  Συμβατική υποδοχή των σημειακών ανιχνευτήρων πυρκαγιάς
PDB-100

PDB-100

  Βιομηχανική βάση των υποδοχών ανιχνευτήρων
ROP-BT

ROP-BT

  Θήκη για εγκατάσταση ROP (10‑τεμ.)
CSP-AKU

CSP-AKU

  Εξωτερική θήκη μπαταρίας