/ Ανιχνευτές

DCP-100

DCP-100

  Σημειακός ανιχνευτής θερμότητας κατηγορίας A1R
DMP-100

DMP-100

  Σημειακός ανιχνευτήρα καπνού και θερμότητας πολλαπλών αισθητήρων
DRP-100

DRP-100

  Σημειακός οπτικός ανιχνευτής καπνού