Τηλεφωνικοι δεκτες

STAM-1 P

STAM-1 P

  Βασική κάρτα δέκτη
STAM-1 R

STAM-1 R

  Κάρτα επέκτασης δέκτη
STAM-1 K

STAM-1 K

  Τερματική κάρτα δέκτη