KNX-BIN24

Univerzální modul binárních vstupů

KNX-BIN24 je univerzální modul KNX binárních vstupů, který umožňuje převod elektrických signálů (napětí) na řídící telegramy pro ostatní zařízení na sběrnici. Tyto signály mohou být generovány klasickými tlačítky ON/OFF (pro ovládání osvětlení, atd.) nebo bezpotenciálovými kontakty zařízení, jako jsou jazýčkové kontakty nebo senzory různých typů fyzikálních veličin.

Modul má 8 fyzických vstupů, které umožňují obsluhu 8 nezávislých signálů v rozsahu 0 až 30 V DC a AC.

Vlastnosti:

 • komunikace s KNX sběrnicí pomocí integrovaného sběrnicového konektoru
 • definovatelná polarita kanálu (NO / NC)
 • konfigurovatelná doba krátkého / dlouhého stisku tlačítka
 • virtuální kanály pro příjem 1-bit telegramů od ostatních sběrnicových KNX zařízení
 • virtuální logické kanály pro vytvoření logických vazeb mezi kanály modulu
 • virtuální časové kanály pro vytvoření pro vytvoření časových vazeb
 • možnost definovat až 20 funkčních bloků, které provádí jednu z následujících funkcí:
  • switch / value transmitter (přepínač)
  • edge response
  • dimmer (stmívač)
  • shutter controller (ovládání rolet)
  • switching sequence
  • counter (čítač)
  • scene controller (přepínač scén)
 • možnost ovládání každého funkčního bloku pomocí kanálu
 • ovládání několika funkčních bloků pomocí jednoho kanálu
 • ovládání světel a žaluzií pomocí 1 nebo 2 tlačítek (kanálů)
 • možnost vyvolání scény z různého kanálu pomocí 8-bit příkazů
 • manuální ovládání stavu fyzických kanálů pomocí tlačítek na krytu
 • LED signalizace stavu fyzického kanálu
 • konfigurace modulu pomocí programu ETS
 • vhodné pro montáž na DIN lištu (35 mm)

KNX-BIN24
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Certifikáty

Ostatní certifikáty
datum aktualizace: 2019-10-29
757 KB

Technická data

Počet vstupů (zón)
8
Rozměr krytu
70 x 92 x 60 mm
Rozsah pracovních teplot
0°C...+45°C
Hmotnost
144 g
Stupeň krytí IP
IP20
Maximální moment dotažení
0,5 N·m
Rozsah teploty pro skladování/transport
-25°C...+70°C
Počet pozic na DIN liště
4
Prohlášení o shodě
nr 324/13957//17
Maximální průřez vodiče
2.5 mm²
Proudový odběr ze sběrnice KNX
< 15 mA
Maximální doba odezvy na telegram
< 20 ms
Maximální počet komunikačních objektů
108
Maximální počet skupinových adres
256
Maximální počet asociací
256
Napájecí napětí (sběrnice KNX)
20…30 V DC
Vstupní proud Iₙ
1,5 mA
Přijatelný rozsah napětí Uₙ
0…30 V AC/DC
Rozsah napětí pro signál Uₙ₀
0…4 V AC/DC
Rozsah napětí pro signál Uₙ₁
9…30 V AC/DC

Informační materiály

1katalog

5karta produktu