SSPX

Konfigurátor nabídek

FUNKCE KONFIGURÁTORU NABÍDEK SSPX:

1. Tvorba a editace nabídek systému EPS Satel:

 • možnost rozmístění komponentů systému CSP, na základě map objektu připravených ve formátu: JPG, BMP, PNG
 • přidávání a editace pater objektu
 • automatická kontrola počtu a druhu detektorů na lince
 • automatická kontrola počtu použitých sirén s výběrem režimu činnosti
 • informování uživatele o překročení max. povoleného počtu zařízení v systému
 • možnost uložení projektu a jeho editace po opětovném spuštění programu

2. Kalkulace proudové bilance zařízení použitých v projektu a výběr akumulátoru:

 • určení celkového odběru proudu v pohotovostním režimu a během poplachu
 • určení minimální kapacity akumulátoru
 • ostatní informace typu: pracovní režim sirén a umístění akumulátoru

3. Výpočet nákladů na systém EPS:

 • ověření aktuálních, výrobcem doporučených cen (bez DPH) zařízení dostupných v programu
 • pridávání vlastních prvků do nabídky, jako např.: kabeláž, montáž, servis, atp.
 • zadávání vlastním prvkům: název, počet kusů, ceny
 • individuální nastavení: marže, rabat a DPH pro jednotlivé položky

4. Generování nabídek pro projekty EPS obsahující m.j.:

 • úvodní stránku
 • mapu systému EPS s rozmístněnými komponenty systému
 • výkaz výměr
 • popis a technické údaje zařízení v podobě katalogových listů
 • parametry systému
 • možnost uložení nabídky a její editaci po opětovném spuštění programu

5. Tisk nabídek

6. Podrobný návod umožňujíci úplné využívání možností programu

 

POŽADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
SSPX
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Software

Vyber verzi:  
anglicky
datum verze: 2014-05-30
polsky
datum verze: 2015-03-30
slovensky
datum verze: 2014-05-30

Produkty

Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo