SSPX

Konfigurátor nabídek

FUNKCE KONFIGURÁTORU NABÍDEK SSPX:

1. Tvorba a editace nabídek systému EPS Satel:

 • možnost rozmístění komponentů systému CSP, na základě map objektu připravených ve formátu: JPG, BMP, PNG
 • přidávání a editace pater objektu
 • automatická kontrola počtu a druhu detektorů na lince
 • automatická kontrola počtu použitých sirén s výběrem režimu činnosti
 • informování uživatele o překročení max. povoleného počtu zařízení v systému
 • možnost uložení projektu a jeho editace po opětovném spuštění programu

2. Kalkulace proudové bilance zařízení použitých v projektu a výběr akumulátoru:

 • určení celkového odběru proudu v pohotovostním režimu a během poplachu
 • určení minimální kapacity akumulátoru
 • ostatní informace typu: pracovní režim sirén a umístění akumulátoru

3. Výpočet nákladů na systém EPS:

 • ověření aktuálních, výrobcem doporučených cen (bez DPH) zařízení dostupných v programu
 • pridávání vlastních prvků do nabídky, jako např.: kabeláž, montáž, servis, atp.
 • zadávání vlastním prvkům: název, počet kusů, ceny
 • individuální nastavení: marže, rabat a DPH pro jednotlivé položky

4. Generování nabídek pro projekty EPS obsahující m.j.:

 • úvodní stránku
 • mapu systému EPS s rozmístněnými komponenty systému
 • výkaz výměr
 • popis a technické údaje zařízení v podobě katalogových listů
 • parametry systému
 • možnost uložení nabídky a její editaci po opětovném spuštění programu

5. Tisk nabídek

6. Podrobný návod umožňujíci úplné využívání možností programu

 

POŽADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
SSPX
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Software

Vyber verzi:  
anglicky
datum verze: 2014-05-30
polsky
datum verze: 2015-03-30
slovensky
datum verze: 2014-05-30

Produkty

Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Ústředna elektrické požární signalizace
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo
Externí zobrazovací tablo

Informační materiály

5karta produktu