ISDN-MOD

Komunikačný modul ISDN

Komunikačný modul ISDN-MOD je zariadenie umožňujúce pripojenie zabezpečovacej ústredne s analógovým telefónnym komunikátorom na linku ISDN bez nutnosti vykonávania zmien v konfigurácii ústredne alebo PCO.

ISDN-MOD môže využívať tú istú linku ISDN, ako telefóny, faxy a modemy, vďaka čomu nie je potrebné pripájať dodatočné vodiče. Čo je dôležité, je možné spojeniam realizovaným ústredňou priradiť vyššiu prioritu ako iným spojeniam. Modul má výstup na ovládanie separátora ISDN-SEP.

  • činnosť ako adaprér umožňujúci pripojiť zabezpečovaciu ústredňu s analógovým telefónnym komunikátoron na linku ISDN
  • používanie tej istej linky ISDN, na ktorú sú pripojené iné zariadenia ISDN (telefóny, faxy, modemy)
  • určovanie priority pre spojenia spúšťané zabezpečovacou ústedňou
  • činnosť v konfigurácii bod-multibod a bod-bod
  • port RS-232
  • činnosť ako externý modem
  • výstup ovládací separátor ISDN-SEP
archivní produkt
ISDN-MOD
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-11-20
506 KB

Technická data

Rozsah pracovních teplot
+5…+35 °C
Napájecí napětí
12 V DC
Max. proudová spotřeba
500 mA
Hmotnost
1030 g

Informační materiály

1katalog

5karta produktu