ACCO-KP2

Kontrolér prechodu ACCO-KP2

Kontrolér ACCO-KP2 je určený na kontrolu vstupu jedného prechodu (napr. dverí) v rámci systémov kontroly vstupu ACCO alebo ACCO NET. Modul môže taktiež pracovať ako samostatné zariadenie. Autorizácia užívateľov sa vykonáva na základe kódu, bezdotykovej karty (pasívneho transpondéra vo forme karty, prívesku a pod.) alebo čipu DALLAS.

Zariadenie má široké možnosti konfigurácie, okrem iného v rozsahu oprávnení užívateľov a časových harmonogramov pre každého z nich. V pamäti zariadenia môže byť registrovaných viac ako 24 000 udalostí. ACCO-KP2 má 2 výstupy typu OC (napr. na obsluhu obojsmerných turniketov) a 1 výstup relé na obsluhu zámku, alebo iného zariadenia aktivujúceho prechod. Vstupy a výstupy modulu môžu byť taktiež používané na spoluprácu so zabezpečovacím alebo iným systémom.

Programovanie ACCO-KP2 a funkcie realizované týmto zariadením sa líšia v závislosti od systému, ktorého časťou je kontrolér. V rámci systému ACCO sa konfigurácia vykonáva v programe ACCO-SOFT-LT, pomocou počítača pripojeného na kontrolér pomocou zbernice RS-485 s použitím prevodníka ACCO-USB. V prípade systému ACCO NET sa kontrolér spája s ústredňou kontroly vstupu ACCO-NT prostredníctvom zbernice RS-485. Komunikácia medzi ústredňou, serverom systému a počítačom s konfiguračným programom ACCO Soft, sa vykonáva s využitím protokolu TCP/IP.

 • kontrola jedného prechodu s autorizáciou príchodu a odchodu
 • autonómna činnosť, alebo činnosť v systéme ACCO / ACCO NET
 • 1024 užívateľov (autonómna činnosť, alebo činnosť v systéme ACCO)
 • definovanie oprávnení užívateľov
 • možnosť priradenia užívateľovi kódu, bezdotykovej karty (pasívneho transpondéra vo forme karty, prívesku a pod.) alebo čipu DALLAS
 • obsluha rôznych terminálov umožňujúcich identifikáciu užívateľa – klávesníc a čítačiek
 • obsluhované formáty prenosu
  • EM Marin (čítačky SATEL)
  • Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
  • DALLAS
 • časové harmonogramy
  • 256 týždenných rozvrhov
  • 256 denných rozvrhov
  • 256 časových okien
 • sviatočné rozvrhy prístupu
 • pamäť 24 576 udalostí
 • registrácia informácií týkajúcich sa kontroly času prítomnosti
 • funkcia zabezpečenia pred viacnásobným použitím toho istého kódu/karty na získanie vstupu (anti-passback)
 • programovanie:
  • autonómna činnosť, alebo činnosť v systéme ACCO - počítač s programom ACCO-SOFT-LT
  • v systéme ACCO NET - počítač s programom ACCO Soft
 • pamäť FLASH uchovávajúca nastavenia kontroléra aj po odpojení napájania
 • možnosť aktualizácie firmvéru modulu bez nutnosti jeho demontovania
  • lokálne (jednotlivý modul) – pripojenie na port USB modulu
  • pomocou zbernice RS-485 (jeden alebo viac kontrolérov) – pomocou prevodníka ACCO-USB
  • diaľkovo v režime broadcast (jeden alebo viac kontrolérov) – pomocou ústredne ACCO-NT (v rámci systému ACCO NET)
 • odblokovanie alebo zablokovanie prechodu zhodne s vytvoreným harmonogramom prístupu
 • limitovanie vstupov (týka sa iba systému ACCO)
 • kontrola stavu napájania pri spolupráci zo zdrojom APS-412 / APS-612 / APS-1412 - pripojeným na konektor APS v module

Pozor
Modul ACCO-KP2 je obsluhovaný v rámci systému ACCO NET od verzie 1.8.

ACCO-KP2
Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

Dokumentace

Rychlý instalační manuál
datum aktualizace: 2023-06-20
573 KB
uživatelský manuál
datum aktualizace: 2022-09-15
990 KB

Software

česky
datum verze: 2023-05-23
polsky, anglicky, česky, finsky, francouzsky, holandsky, španělsky, německy, slovensky, švédsky, turecky, maďarsky, itlasky
datum verze: 2022-03-17

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2023-01-02
856 KB

Technická data

Napájecí napětí (±15%)
12 V DC
Proudová spotřeba v klidu
110 mA
Max. proudová spotřeba
480 mA
Hmotnost
110 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Rozměry
142 x 71 mm
Reléové výstupy (odporová zátěž)
8 A / 250 V AC / 30 V DC
Výstupy OUT1… OUT12
50 mA / 12 V DC
Výstupy + G1 ... + G4
0,5 A / 12 V DC

Informační materiály

1katalog

3leták - montážník

5karta produktu