Vlastnosti

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

GPRS-A LTE

Univerzální monitorovací modul vybavený telefonem určeným pro použití v mobilních sítích 2G, 3G a 4G.

Zařízení může fungovat jako část zabezpečovacího nebo automatizačního systému.

Zajišťuje efektivní přenos ze zabezpečovací ústředny na monitorovací stanici a předává zprávy příslušným firmám o vybraných událostech.

Díky nastavitelným vstupům, které podporují digitální a analogové signály, lze komunikátor použít k dohledu jakýchkoliv senzorů měřících fyzikální veličiny a předává zprávy o překročení úrovní.

Modul podporuje předplacené karty SIM, a je vybaven funkcemi pro zjišťování kreditu na účtu a nastavení informující o poklesu pod nastavené minimum na účtu.

GPRS-A LTE univerzální přenosový modul

Přizpůsobení na míru

Modul lze použít v mnoha nových i existujících systémech. GPRS-A LTE umí přijímat informace o událostech z připojené ústředny a přenášet je na monitorovací stanice hlídacích agentur nebo jiných osob pomocí mobilní sítě. Modul se propojuje s ústřednou pomocí telefonního komunikátoru (modul simuluje monitorovací stanici) nebo pomocí příslušně nastavených výstupů ústředny propojených na vstupy modulu.

Modul může zajišťovat také vzdálené ovládání funkcí, jako je zastřežení systému nebo otevření brány a to pomocí mobilní aplikace. Stavy výstupů lze měnit automaticky v závislosti na nastavení příslušných událostí.

GPRS-A LTE umožní vdechnout „nový život“ i do starších systémů. Modul může také fungovat jako autonomní zařízení pro sledování stavů různých technologií, automatizačních systémů, atd.

GPRS-A LTE Zasílání událostí

Zasílání událostí

K zasílání událostí lze efektivně využívat přenosy přes:

 • datový mobilní přenos – přes protokoly TCP nebo UDP
 • SMS zprávy.

V případě přenosu událostí pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě), modul podporuje dva přenosové formáty:

 • SIA-IP (ve spojení s jakýmkoliv pultem centrální ochrany)
 • SATEL (ve spojení se zařízeními vyráběnými firmou SATEL: monitorovací stanice STAM-2 nebo TCP/IP převodníkem SMET-256 pro audio formáty).

Zasílání notifikačních zpráv

GPRS-A LTE modul umožňuje zaslat notifikační zprávy až na 8 telefonních čísel. Tuto funkci lze zajistit pomocí:

 • SMS zpráv
 • PUSH notifikací
 • CLIP službou (prozvoněním).

Zařízení může zaslat notifikace uživateli několika nezávislými cestami. Upozornění na událost lze přenést přes všechny nastavené kanály, a tak se informace dostane k uživateli i v případě, že selže jeden z kanálů.

Vzdálené ovládání

GPRS-A LTE má 4 výstupy – 2 relé a 2 typu OC. Výstupy lze vzdáleně ovládat a aktivovat z jakéhokoliv místa několika způsoby:

 • pomocí SMS zpráv (z 8 čísel)
 • z mobilní aplikace GX CONTROL
 • z počítače se spuštěným programem GX Soft
 • pomocí bezplatné služby CLIP
  (z až 10 000 čísel).
GPRS-A LTE Vzdálené ovládání

Spojení s detekčními, měřícími a ostatními zařízeními

Vstupy modulu lze nastavit jako NO, NC nebo analogový, tak aby se dali propojit se zařízením s výstupy NO nebo NC, nebo také s různými analogovými senzory a převodníky z digitálního na analogový výstup, a tím se rozšiřují možnosti použití modulu.

Modul přepočítá přijatý analogový signál na libovolnou měrnou jednotku, včetně teploty nebo jiných fyzikálních veličin.

GPRS-A LTE Shromažďování informací z mnoha modulů

Shromažďování informací z mnoha modulů na jednom místě umožňuje například vytvořit nástroj pro dohled nad solárními elaktrárnami.

Mobilní přístup

Aplikace GX CONTROL umožňuje:

 • ověření stavu vstupů a výstupů (připojených senzorů nebo zařízení)
 • zobrazení stavů z analogových vstupů a digitálních senzorů
 • zobrazení poruch s možností smazání paměti
 • zobrazení historie událostí s možností filtrování
 • vzdálené ovládání výstupů modulu (zařízení připojená k nim).

PUSH notifikace dávají neustálý přístup k informacím.

Důležité je, že nastavení aplikace je velmi jednoduché, a jednoduché je i připojení k modulu. Stačí odeslat SMS z aplikace do zařízení a přijmout konfigurační data v odpovědi. Dalším, stejně pohodlným způsobem je skenování QR kódu, který je generován v aplikaci GX Soft nebo v již nastavené aplikaci.

Software

GX Soft je všestranný nástroj s jednoduchým a čistým rozhraním určeným pro konfiguraci a diagnostiku komunikačních modulů SATEL. Modul a program lze spojit lokálně (přes RS-232 (TTL)) nebo vzdáleně (přes mobilní síť).

Snadné a bezpečné spojení

Díky službě spojení přes server SATEL lze snadno využít bohaté funkcionality GX CONTROL a GX Soft. Spojení mezi aplikací / programem a modulem GPRS-A LTE zabere pouze pár sekund a nevyžaduje veřejnou IP adresu ani pokročilé nastavování sítě. Data jsou kódována sofistikovaným algoritmem pro zajištění bezpečnosti přenosu.

Vzdálená aktualizace firmwaru

GPRS-A LTE je podporován programem UpServ, který umožňuje vzdálenou aktualizaci zařízení. Instalačním firmám to umožňuje rychle a snadno přidat nové funkce z jakéhokoliv místa a kdykoliv bez nutnosti přímé návštěvy objektu a bez demontáže modulu.

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

Spojení s jakoukoliv ústřednou

 • programovatelné zóny
 • výstupy s možností vzdáleného ovládání
 • konverze hlasového přenosu (PSTN) na: SMS, LTE*Podpora otevřených komunikačních protokolů :

 • MQTT
 • JSON/HTTP
 • MODBUS RTU

Vzdálené ovládání výstupů

 • SMS
 • CLIP
 • mobilní aplikací GX CONTROL
 • konfiguračním programem GX Soft
 • IoT


Konfigurační program GX Soft

 • intuitivní rozhraní
 • plná konfigurace modulu
 • zobrazení historie událostí
 • plná diagnostika

* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

GPRS-A LTE

UNIVERZÁLNÍ PŘENOSOVÝ MODUL

Kde koupit?
GPRS-A LTE univerzální přenosový modul

Charakteristika

GPRS-A LTE je univerzální přenosový modul, který může pracovat autonomně nebo jako část zabezpečovacího a tísňového systému nebo domácí automatizace. Zařízení je vybaveno mobilním telefonem, který podporuje přenos dat pomocí technologie LTE*.

V zabezpečovacích systémech může modul fungovat pro přenos událostí ve spojení s jakoukoliv zabezpečovací ústřednou. K ústředně se připojuje pomocí telefonního komunikátoru nebo pomocí příslušně nastavených výstupů.

Zařízení má 8 vstupů, které lze nastavit jako digitální (NO, NC) nebo analogové. Vstupy analogové lze použít v automatizačních systémech a sledování široké škály externích zařízení, jako jsou senzory teploty, tlaku a vlhkosti.  Dále má GPRS-A LTE 1-Wire sběrnici pro připojení až 8 teplotních senzorů DS-T1 nebo DS-T2.

Modul může zasílat naměřená data pomocí otevřených protokolů MQTT, JSON, JSON/HTTP a MODBUS RTU. Umožňuje vytvoření serveru pro sběr dat z několika modulů, jejich zpracování a vizualizaci - např. sledování parametrů prostředí pro skupinu chladírenských boxů, skladů nebo výrobních hal. Tímto se přibližuje konceptu nazvaného Internet věcí (IoT). Pokud jsou překročeny nastavené prahové hodnoty signálů na analogových vstupech nebo z 1-Wire senzorů, modul GPRS-A LTE může přenést tuto informaci na monitorovací stanici nebo zaslat zprávu příslušnému uživateli.  Dále můžete nastavit automatickou reakci změnou stavu vybraných výstupů, např. zapnutím topení v návaznosti na zjištění poklesu teploty

Modul umožňuje informovat až 8 uživatelů několika cestami: pomocí zpráv SMS nebo PUSH notifikací, nebo prozvoněním (CLIP služba).

Zařízení má 4 programovatelné výstupy, které lze ovládat pomocí SMS, CLIP, mobilní aplikací GX CONTROL nebo konfiguračním softwarem GX Soft. GPRS-A LTE lze tak použít pro vzdálené ovládání zabezpečovacího systému nebo jiných zařízení připojených k modulu.

Programování a konfigurace modulu je možné přes program GX Soft nainstalovaný na počítači. Počítač lze připojit lokálně k modulu pomocí portu RS-232 (TTL), nebo vzdáleně (datový přenos přes mobilní síť*).

Pomocí aktualizačního serveru UpServ lze modul GPRS-A LTE aktualizovat firmware na dálku.

 • přenos událostí: SMS / LTE*
 • konverze a přeposlání kódů událostí přijatých z jiných zařízení (simulace telefonní monitorovací stanice)
 • zaslání informací až na 8 telefonních čísel
 • zasílání informací: hlasové/SMS/CLIP/PUSH
 • 8 programovatelných vstupů (NO/NC/analogový)
 • 1-Wire sběrnice - podpora až pro 8 digitálních teplotních senzorů
 • možnost nastavení reakce na překročení hodnot na vstupech:
  • na analogových vstupech
  • z 1-Wire senzorů
 • vstup pro sledování napájení AC
 • 4 výstupy(2 relé, 2 OC) ovládatelné pomocí SMS / CLIP (až 10 000 telefonních čísel) / GX CONTROL / GX Soft / via IoT
 • IoT - podpora otevřených protokolů MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU
 • možnost kontroly stavu kreditu na předplacených kartách a zaslání informace o nízkém stavu kreditu
 • konfigurace nastavení modulu:
  • lokálně - počítačem s programem GX Soft připojeným na RS-232 (TTL) port modulu
  • vzdáleně - počítačem s programem GX Soft připojeným k modulu pomocí datového přenosu přes mobilní síť*
 • podpora mobilní aplikace GX CONTROL
 • možnost vzdálené aktualizace firmware
 • možnost připojení příslušného napájecího zdroje APS-412, APS-612

* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti na možnostech mobilní sítě

EN-50136 SP 5
GPRS-A LTE

Dokumentace

manuál
datum aktualizace: 2022-09-08
2.98 MB
Rychlý instalační manuál
datum aktualizace: 2022-06-27
455 KB

Software

univerzální
datum verze: 2021-12-10
vícejazyčný
datum verze: 2018-03-02
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-19
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-26

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 SP 5
datum aktualizace: 2020-04-27
182 KB

Technická data

Třída prostředí
II
Počet výstupů typu OC
2
Napájecí napětí (±15%)
12 V DC
Počet vstupů (zón)
8
Rozměr krytu
83 x 65 x 23 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55°C
Proudová spotřeba v klidu
60 mA
Max. proudová spotřeba
400 mA
Hmotnost
112 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Počet reléových výstupů typu NO
2
Výstupy O1...O2 (typ OC)
50 mA / 12 V DC
Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)
1000 mA / 30 V DC
Přípustné vstupní AC napětí
do25 V AC

Informační materiály

1katalog

5karta produktu

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.