Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Zcela nové dotykové panely
INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonný procesor, zcela nové rozhraní, podpora
gest přejetím.
Seznamte se s novou úrovní
zabezpečení a řízení automatizace budov.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

 • Ještě užitečnější funkce
 • Pohodlnější a rychlejší projektování
 • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Vlastnosti

GSM-X LTE univerzální komunikační modul

UNIVERZÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ MODUL

GSM-X LTE

GSM-X LTE je víceúčelový komunikační modul, který nabízí rozšiřující funkce a podporuje více komunikačních cest.

Snadno naleznete bezpočet aplikací, a některé z nich můžete provozovat paralelně.

Přizpůsobení na míru

Modul lze použít v mnoha nových i existujících systémech. GSM-X LTE umí přijímat informace o událostech z připojené ústředny a přenášet je na monitorovací stanice hlídacích agentur nebo jiných osob pomocí Ethernetu* nebo GSM sítě. Modul se propojuje s ústřednou pomocí telefonního komunikátoru (modul simuluje monitorovací stanici) nebo pomocí příslušně nastavených výstupů ústředny propojených na vstupy modulu.

Modul může zajišťovat také vzdálené ovládání funkcí, jako je zastřežení systému nebo otevření brány a to pomocí mobilní aplikace. Stavy výstupů lze měnit automaticky v závislosti na nastavení příslušných událostí.

GSM-X LTE umožní vdechnout „nový život“ i do starších systémů.

Kompatibilita s ústřednami
INTEGRAINTEGRA Plus

GSM-X LTE může být součástí ústředen INTEGRA a INTEGRA Plus propojených přes rozhraní RS-232. Události z ústředen může zasílat všemi dostupnými cestami: hlasově, SMS, Ethernetem* a GPRS. U INTEGRA Plus je dostupná funkce automatického vytváření SMS zpráv na základě popisů v historii.

Dále GSM-X LTE umožňuje vzdálené spojení ústředen INTEGRAINTEGRA Plus s programy:

 • DLOADX – který se používá pro nastavení, a
 • GUARDX – který se používá pro dohled a správu zabezpečovacích systémů.

* datový přenos přes Ethernet - pokud je použit k GSM-X LTE modul GSM-X-ETH
** přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

Komunikace

Zařízení je osazeno mobilním telefonem. Obsahuje dva sloty na SIM karty a tak je možné používat služby dvou různých operátorů. Pokud jedna z karet nahlásí problém s komunikací, modul se automaticky přepne na další kartu, aby zajistil nepřetržitou komunikaci. Velmi užitečnou funkcí je sledování stavu kreditu na předplacené SIM kartě a možnost zaslání upozorňujících zpráv v případě poklesu pod nastavené minimum.

Nespornou výhodou zařízení je možnost jednoduchého rozšíření ethernetovým modulem
GSM-X-ETH a umožnit tak přístup na další komunikační kanál: síť ethernet.

GSM-X Efektivní zasílání událostí

* datový přenos přes Ethernet - pokud je použit k GSM-X LTE modul GSM-X-ETH
** přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

Efektivní zasílání událostí

K zasílání událostí lze efektivně využívat přenosy přes:

 • textový – SMS zprávy
 • hlasový – hlasový hovor přes GSM (6 přenosových formátů)
 • ethernetový* (s připojeným modulem GSM-X-ETH) – přes TCP nebo UDP.
 • přes mobilní síť** - pomocí protokolů TCP nebo UDP

V případě přenosu událostí pomocí mobilní sítě nebo ethernet*, modul podporuje dva přenosové formáty:

 • SIA-IP (pro komunikaci s jakýmkoliv pultem centrální ochrany)
 • SATEL (pro komunikaci se zařízeními vyráběnými firmou SATEL: monitorovací stanice STAM-2 nebo TCP/IP převodníkem SMET-256 pro audio formáty).

Podpora několika přenosových cest v jednom zařízení zaručuje spolehlivé zaslání událostí. Můžete je používat samostatně nebo definovat konkrétní úkoly.

Dual Path Reporting
(Dvou-cestné zasílání událostí)

GSM-X LTE s připojeným modulem GSM-X-ETH umožňuje zasílání zpráv dvěma nezávislými cestami: Ethernetem* nebo mobilní sítí (s možností výběru priority).
Zařízení neustále sleduje stav spojení s monitorovací stanicí a v případě potřeby zamění jeden kanál za druhý.

GSM-X LTE dále nabízí možnost zasílání událostí na dva nezávislé pulty a každý z nich může mít v případě potřeby dvě IP adresy.

* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

GSM-X LTE Dual Path Reporting
GSM-X LTE Zasílání notifikačních zpráv

Zasílání notifikačních zpráv

GSM-X LTE modul umožňuje zaslat notifikační zprávy až na 8 telefonních čísel. Tuto funkci lze zajistit pomocí:

 • hlasu – přes integrovaný hlasový modul
 • SMS zpráv
 • PUSH notifikací
 • CLIP službou (prozvoněním).

Zařízení může zaslat notifikace uživateli několika nezávislými cestami. Upozornění na událost lze přenést přes všechny nastavené kanály, a tak se informace dostane k uživateli i v případě, že selže jeden z kanálů.

GSM brána

Modul umožňuje plné nahrazení analogové linky. V tomto případě modul generuje napětí a linkové signály (např. vyzvednutí/ zavěšení linky) typické pro analogovu linku, po přihlášení do mobilní sítě přenáší signály z analogové linky. Pokud je pevná linka nedostupná, přesměruje hlasová volání na mobilní síť. V případě soukromé podnikové telefonní ústředny (PBX), může sloužit jako další externí linka, a tak snížit náklady na volání (z PSTN do mobilní sítě). Modul může také filtrovat volání, generovat vyzváněcí tón a poskytovat informaci o volajícím.

Vzdálené ovládání

GSM-X LTE má 4 výstupy, které lze vzdáleně ovládat a aktivovat z jakéhokoliv místa několika způsoby.

Kromě ovládání zabezpečovacího systému, může modul GSM-X LTE perfektně fungovat v systémech domácí automatizace. Může ovládat osvětlení, brány, branky, rolety nebo elektrické ventily. Může také zapnout topení, klimatizaci, odsávání, závlahu a mnoho dalších.

GSM-X LTE Mobilní přístup

Mobilní přístup

Aplikace GX CONTROL umožňuje:

 • ověření stavu vstupů a výstupů (připojených zařízení)
 • zobrazení poruch s možností smazání paměti
 • zobrazení historie událostí s možností filtrování
 • vzdálené ovládání výstupů modulu (zařízení připojená k nim).

PUSH notifikace dávají neustálý přístup k informacím.

Důležité je, že nastavení aplikace je velmi jednoduché, a jednoduché je i připojení k modulu. Stačí odeslat SMS z aplikace do zařízení a přijmout konfigurační data v odpovědi. Dalším, stejně pohodlným způsobem je skenování QR kódu, který je generován v aplikaci GX Soft nebo v již nastavené aplikaci.

Software

GX Soft je všestranný nástroj s jednoduchým a čistým rozhraním určeným pro konfiguraci a diagnostiku komunikačních modulů SATEL.

Modul a program lze spojit lokálně (přes USB) nebo vzdáleně (přes Ethernet* nebo mobilní síť).

*Pokud se GSM-X LTE použije s GSM-X-ETH

Snadné a bezpečné spojení

Díky službě spojení přes server SATEL lze snadno využít bohaté funkcionality GX CONTROL a GX Soft. Spojení mezi aplikací / programem a modulem GSM-X LTE zabere pouze pár sekund a nevyžaduje veřejnou IP adresu ani pokročilé nastavování sítě. Data jsou kódována sofistikovaným algoritmem pro zajištění bezpečnosti přenosu.

Vzdálená aktualizace firmwaru

GSM-X LTE je podporován programem UpServ, který umožňuje vzdálenou aktualizaci zařízení. Instalačním firmám to umožňuje rychle a snadno přidat nové funkce z jakéhokoliv místa a kdykoliv bez nutnosti přímé návštěvy objektu a bez demontáže modulu.

UNIVERZÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ MODUL

Komunikace

 • simulace telefonní linky přes mobilní síť – GSM brána
 • integrovaný hlasový modul
 • podpora dvou SIM karet
 • snadné rozšíření ethernetovým modulem GSM-X-ETH

Zasílání událostí

 • Duální Přenosová Cesta shoda s EN 50136*
 • zdroje pro přenos:
  • hlasový přenos událostí ústředny
  • interní události modulu
  • narušení zón
  • změna stavu výstupů
 • přenosové cesty:
  • hlasová (GSM)
  • SMS
  • Ethernet* (TCP/UDP)
  • mobilní síť** (TCP/UDP)

* Pokud se GSM-X LTEpoužije s GSM-X-ETH

** Přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

Spojení s jakoukoliv ústřednou

 • programovatelné vstupy
 • výstupy s možností vzdáleného ovládání
 • konverze hlasového přenosu (PSTN) na: audio(GSM), SMS, Ethernet*, LTE **

Kompatibilita s INTEGRA a INTEGRA Plus

 • rychlý přenos dat
 • přenos událostí z ústředny přes rozhraní RS-232
 • automatické vytvoření obsahu SMS zpráv z historie událostí (INTEGRA Plus)
 • vzdálená správa ústředny programem GUARDX
 • vzdálené programování ústředny programem DLOADX program

* Pokud se GSM-X LTEpoužije s GSM-X-ETH

** Přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (v závislosti na možnostech mobilní sítě)

Zasílání zpráv

 • zdroje zpráv:
  • hlasový přenos událostí z ústředny
  • zprávy z PAGER formátu
  • interní události modulu
  • narušení zón
  • změna stavu výstupů
 • volby zpráv:
  • hlasová
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Vzdálené ovládání výstupů

 • SMS
 • CLIP
 • DTMF
 • mobilní aplikací GX CONTROL
 • konfiguračním programem GX Soft

Mobilní aplikace GX CONTROL pro Android a iOS

 • kontrola stavu zón s možností odpojení
 • ovládání a kontrola stavu výstupů
 • zobrazení poruch s možností smazání paměti
 • zobrazení historie událostí s možností filtrování
 • PUSH notifikace


Konfigurační program GX Soft

 • intuitivní rozhraní
 • plná konfigurace modulu
 • zobrazení historie událostí
 • plná diagnostika

Charakteristika

GSM-X LTE nabízí rozšiřující funkce a podporuje více komunikačních cest. Zařízení je vybaveno mobilním telefonem, který podporuje přenos dat pomocí technologie LTE*.

Tento modul může sloužit k přenosu informací ze zabezpečovacího systému. Pro tyto účely využívá propojení přes telefonní komunikátor zabezpečovací ústředny nebo příslušně nastavenými výstupy.

Důležitou vlastností komunikátoru je možnost rozšíření o ethernetový modul GSM-X-ETH, a tak využít pro přenos dva nezávislé kanály (datový přenos přes mobilní síť* a Ethernet). Další možností přidáním modulu GSM-X-PSTN, je využití alternativní přenosové cesty pomocí analogové telefonní linky PSTN. Díky neustálému sledování stavu spojení s monitorovací stanicí a zastupitelností přenosových cest, komunikátor splňuje přísné normy EN 50136 pro kategorii DP4, nazvané také jako Dual Path Reporting.

GSM-X LTE nabízí zasílání informací 8 uživatelům několika způsoby: pomocí hlasové zprávy, SMS a PUSH notifikace, nebo CLIP službou (prozvoněním).

Modul nabízí rozsáhlou kompatibilitu s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus. Po připojení k rozhraní RS-232 ústředny bude zajišťovat přenos na PCO a zasílání zpráv (v případě INTEGRA Plus je obsah SMS složen přímo na základě historie událostí). Umožňuje také vzdálené programování těchto ústředen z počítače programem DLOADX a správu zabezpečovacích systémů pomocí programu GUARDX

Zařízení plně nahrazuje analogovou telefonní linku, fungující jako záložní komunikační cesta. V případě poruchy pevné telefonní linky, modul automaticky přepne komunikaci na mobilní síť. V případě použití v systému PBX, může sloužit jako další externí linka.

GSM-X LTE je osazeno 4 programovatelnými výstupy, které lze vzdáleně ovládat pomocí SMS, CLIP, DTMF, mobilní aplikace GX CONTROL,  konfiguračním softwarem GX Soft nebo přes IoT. GSM-X může sloužit pro vzdálené ovládání zabezpečovací ústředny nebo jiných připojených zařízení.

Pro programování a konfiguraci slouží program GX Soft nainstalovaný na počítači. Počítač můžete připojit lokálně (mini-USB port) nebo vzdáleně (přes datový přenos GPRS nebo Ethernet*).

Pomocí aktualizačního serveru UpServ lze firmware modulu aktualizovat na dálku.

Integrovaný mobilní telefon má dva sloty na SIM karty. Pokud se tedy vyskytne nějaký problém se sítí prvního operátora, modul automaticky přepne na druhého pro zajištění nepřerušeného spojení.

 • podpora Dual Path Reporting dle EN 50136**/***
 • přenos událostí: hlasové (mobilní síť / PSTN**) / SMS / Ethernet* / GPRS formát
 • konverze a přeposlání kódů událostí přijatých z jiných zařízení (simulace telefonní monitorovací stanice)
 • zaslání informací až na 8 telefonních čísel
 • zasílání informací: hlasové/SMS/CLIP/PUSH
 • konverze PAGER zpráv na SMS
 • simulace analogové telefonní linky přes mobilní síť  - GSM brána
 • přepnutí na mobilní síť v případě poruchy analogové telefonní linky
 • kompatibilita s ústřednami INTEGRA a INTEGRA Plus:
  • rychlý přenos dat přes RS-232
  • TCP/IP / PSTN**  monitorování
  • automatické složení obsahu zprávy (INTEGRA Plus)
  • možnost vzdáleného programování ústředny (DLOADX) a správy systému (GUARDX)
 • přijímač SMS a CLIP pro monitorovací stanici STAM-2
 • 8 programovatelných vstupů (NO, NC)
 • 4 ovládatelné výstupy (OC) pomocí SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft / přes IoT
 • IoT - podpora otevřených protokolů JSON a MQTT
 • podpora dvou SIM karet
 • možnost kontroly stavu kreditu předplacených karet a zaslání zprávy o minimálním zůstatku
 • konfigurace nastavení modulu:
  • lokálně - počítačem s programem GX Soft připojeným na USB port modulu
  • vzdáleně - počítačem s programem GX Soft připojeným k modulu pomocí datového přenosu přes mobilní síť* nebo Ethernet**
 • podpora mobilní aplikace GX CONTROL
 • možnost vzdálené aktualizace firmware
 • možnost připojení příslušného napájecího zdroje APS-412, APS-612 nebo APS-1412
 • možnost rozšíření o ethernetový modul GSM-X-ETH, nebo volitelně o telefonní modul GSM X PSTN

* přenos dat probíhá pomocí technologie LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti na možnostech mobilní sítě

** při použití GSM-X-ETH

***při použití modulu GSM X PSTN

EN-50136 DP 4
GSM-X LTE

Dokumentace

manuál
datum aktualizace: 2021-07-12
3.54 MB
Rychlý instalační manuál
datum aktualizace: 2021-06-30
657 KB

Software

univerzální
datum verze: 2022-05-27
vícejazyčný
datum verze: 2018-03-02
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-19
vícejazyčný
datum verze: 2022-07-26

Certifikáty

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
datum aktualizace: 2020-01-03
82 KB
EN-50136 DP 4
datum aktualizace: 2020-04-27
186 KB

Technická data

Počet výstupů typu OC
4
Počet vstupů (zón)
8
Rozměr krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozměr základní desky
141 x 70 mm
Rozsah pracovních teplot
-10...+55°C
Napájecí napětí
12 V DC ±15%
Proudová spotřeba v klidu
170 mA
Max. proudová spotřeba
520 mA
Hmotnost
269 g
Maximální relativní vlhkost
93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5
II
Počet napájecích výstupů
1
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC
Výstup AUX
300 mA / 12 V DC

Informační materiály

1katalog

5karta produktu

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij