ACCO NET / Ovládání a kontrola systému

INT-RX-S

INT-RX-S

  Expanzní modul přijímače ovladačů na 433MHz