KNX-SA41

Univerzálny modul relé

Modul KNX-SA24 je uviverzálny modul relé, ktorý umožňuje ovládanie elektrických zariadení (napr. osvetlenie, ventilátory). Telegramy prijímané modulom zo zariadení KNX rôzneho typu (napr. z detektorov), sú menené na konkrétne činnosti, ako je zapnutie/vypnutie svetla alebo ventilátora.

Modul má 4 výstupy relé. Každý z nich zodpovedá jednému logickému kanálu.

Vlastnosti:

 • komunikácia so zbernicou KNX cez zbernicový konektor
 • spätná informácia o stave modulu a jednotlivých kanálov
 • možnosť výberu typu rolety pre každý kanál v prípade výpadku a návratu napájania zbernice KNX
 • možnosť nadefinovania reakcie každého z kanálov v prípade návratu sieťového napájania
 • časové funkcie (blikanie, oneskorovania zapnutia/vypnutia, funkcia schodiskového automatu s možnosťou upozorňovania a zmenou času činnosti)
 • logické funkcie (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR)
 • funkcia prahových hodnôt
 • funkcie bezpečnosti
 • funkcie nastavenia stavu
 • možnosť spustenia scén pre každý kanál s použitím 1 a 8-bitových príkazov
 • ručné ovládanie stavu každého kanála pomocou tlačidiel na kryte
 • LED-ky na zobrazovanie stavu každého kanála
 • možnosť prepínania indukčných, kapacitných a zaťažení s odporom
 • konfigurácia modulu pomocou programu ETS
 • možnosť montáže na DIN lištu DIN (35 mm)
KNX-SA41
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-11-23
449 KB

Softvér

nemecký, anglický, talianský, holandský, poľský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2020-04-03

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-01-11
857 KB

Technické informácie

Rozmer krytu
70 x 92 x 60 mm
Pracovná teplota
0°C...+45°C
Napätie napájania
230 V AC
Hmotnosť
192 g
Stupeň ochrany IP
IP20
Maximálny odber výkonu
5 W
Maximálny doťahovací moment
0.5 N·m
Rozsah teploty pre skladovanie/transport
-25°C...+70°C
Počet polí na lište DIN
4
Vyhlásenie o zhode
nr 324/15896/19
Maximálny prierez vodiča
2.5 mm²
Napätie zbernice KNX
20…30 V DC
Odber prúdu zo zbernice KNX
< 10 mA
Prúd (výkon) zaťaženia v kategórii (AC1)
16 A / 250 V AC
Prúd (výkon) zaťaženia v kategórii (AC15)
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300)
Prúd (výkon) zaťaženia v kategórii (AC3)
750 W (silnik jednofazowy)
Prúd (výkon) zaťaženia v kategórii (DC1)
16 A / 24 V DC
Prúd (výkon) zaťaženia v kategórii (DC13)
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)
Minimálny prúd kontaktov
10 mA
Trvalá prúdová zaťažiteľnosť kontaktu
16 A
Maximálny spájací výkon v kategórii AC1
4 000 VA
Maximálna frekvencia spojení (pri uvedenom zaťažení v kategórii AC1)
600 cykli/h
Maximálna frekvencia spojení (bez zaťaženia)
3 600 cykli/h
Trvanlivosť spojení (počet spojení) v kategórii (AC1, 600 cyklov/h)
> 10⁵ 16 A / 250 V AC
Trvanlivosť spojení (počet spojení) v kategórii (DC1, 600 cyklov/h)
> 10⁵ 16 A / 24 V AC
Trvanlivosť spojení (počet spojení) v kategórii (AC3, I = 3,5 A)
> 2,5 x 10⁵
Trvanlivosť spojení (počet spojení) v kategórii (pri zaťažení žiarovkami s výkonom 1000 W)
> 0,9 x 10⁵
Maximálny čas reakcie na telegram
< 20 ms
Maximálny počet komunikačných objektov
69
Maximálny počet skupinových adries
256
Maximálny počet asociácií
256
Zaťaženie s odporom
3680 W
Kapacitné zaťaženie
16 A, max. 200 µF
Žiarivky
3680 W
Halogénové lampy HV 230V
3680 W
Halogénové lampy LV (konvenčný transformátor)
2000 VA
Halogénové lampy LV (elektronický transformátor)
2500 W
Fluorescenčné lampy (bez kompenzácie)
3680 W
Fluorescenčné lampy (paralelná kompenzácia)
2500 W, 200 µF
Fluorescenčné lampy (sériová kompenzácia)
3680 W, 200 µF
Fluorescenčné kompaktrné lampy (bez kompenzácie)
3680 W
Fluorescenčné kompaktné lampy (paralelná kompenzácia)
2500 W, 200 µF
Vysokotlakové ortuťové lampy (bez kompenzácie)
3680 W
Vysokotlakové ortuťové lampy (paralelná kompenzácia)
3680 W, 200 µF
Maximálny nárazový prúd
168 A 20 ms; 800 A 200 µs
Počet výstupov relé (4 nezávislé kanály po 1 relé na kanál)
4

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu