KNX-DIM21

Univerzálny dvojkanálový modul stmievania KNX

Modul KNX-DIM21 je univerzálny dvojkanálový modul stmievača KNX, ktorý umožňuje plynulé ovládanie zdrojov svetla s výkonom do 300 W na jeden kanál. Svetlo môže byť zapnuté / vypnuté, stmavené / rozjasnené, nastavené na nadefinovanú scénu alebo inú funkciu prostredníctvom zbernice KNX. Modu môže spolupracovať so zaťažením s odporom, indukčným alebo kapacitným (R, L, C).

Modul je určený na činnosť so striedavým napätím 230 V AC.

Vlastnosti:

 • komunikácia so zbernicou KNX pomocou integrovaného zbernicového konektora
 • automatické rozoznanie druhu zaťaženia
 • možnosť prispôsobenia charakteristiky svietenia typu zaťaženia
 • dvojstupňový, programovo-hardvérový systém ochrany pred pehriatím
 • ochrana pred preťažením
 • spätná informácia o stave modulu a jednotlivých kanálov
 • možnosť nadefinovania reakcie každého z kanálov v prípade výpadku a návratu napájania zbernice KNX
 • možnosť nadefinovania reakcie každého z kanálov v prípade návratu napájania
 • časové funkcie (oneskorovania prepnutia, funkcia schodiskového automatu s možnosťou upozorňovania a zmenou čašu činnosti)
 • funkcia nastavenia hodnoty
 • možnosť spustenia scén pre každý kanál pomocou 1 a 8-bitových príkazov
 • ručné ovládanie stavu každého kanála pomocou tlačidiel na kryte
 • LED-ky na zobrazovanie stavu každého kanála / rolety
 • konfigurácia modulu pomocou programu ETS
 • možnosť montáže na DIN lištu DIN (35 mm)

 

KNX-DIM21
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-01-02
554 KB

Softvér

nemecký, anglický, talianský, holandský, poľský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2020-04-03

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB

Technické informácie

Rozmer krytu
70 x 92 x 60 mm
Pracovná teplota
0°C...+45°C
Hmotnosť
160 g
Stupeň ochrany IP
IP20
Maximálny doťahovací moment
0.5 N·m
Rozsah teploty pre skladovanie/transport
-25°C...+70°C
Počet polí na lište DIN
4
Vyhlásenie o zhode
nr 324/15885/19
Maximálny prierez vodiča
2.5 mm²
Odber prúdu zo zbernice KNX
< 10 mA
Maximálny čas reakcie na telegram
< 20 ms
Maximálny počet komunikačných objektov
58
Maximálny počet skupinových adries
256
Maximálny počet asociácií
256
Napätie napájania (zbernica KNX)
20…30 V DC
Deklarované napätie Uₙ
230 V AC
Frekvencia siete
50/60 Hz
Maximálna strata výkonu
4 W
Odber výkonu v pohotovostnom režime
0,8 W
Druh kontaktu
ε, MOSFET
Maximálne zaťaženie výstupu (žiarovky)
300 W
Maximálne zaťaženie výstupu (halogénové lampy HV)
300 VA
Maximálne zaťaženie výstupu (indukčné transformátory)
300 W
Maximálne zaťaženie výstupu [transformátory Tronic (elektronické)]
300 W
Maximálne zaťaženie výstupu (halogénové lampy HVLED)
typowo 3…60 W
Maximálne zaťaženie výstupu (kompaktné žiarivky)
typowo 3…60 W
Povolené kombinované zaťaženie výstupu (s odporom-indukčné)
20…300 VA
Povolené kombinované zaťaženie výstupu (s odporom-kapacitné)
20…300 W
Maximálne zaťaženie zariadenia
600 W / VA

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu