KNX-BSA12L

Modul roliet

Modul KNX-BSA12L je modul roliet KNX umožňujúci ovládanie pohybu žalúzií, roliet a markíz. Umožňuje taktiež ovládanie pohybu elektricky ovládaných okien. Modul KNX-BSA12L je určený na ovládanie zariadení s motorom 24 V DC. Má dva fyzické výstupy, ktorým zodpovedajú dva logické kanály. Každý kanál umožňuje ovládanie jedného vybraného typu rolety alebo okna.

Vlastnosti:

 • komunikácia so zbernicou KNX cez zbernicový konektor
 • spätná informácia o stave modulu a jednotlivých kanálov
 • možnosť výberu typu rolety pre každý kanál
 • automatická detekcia času presunu rolety a času presunu lamiel
 • alarmy počasia (dážď, vietor, mráz)
 • funkcia nastavenia pozície
 • možnosť spustenia scén pre každý kanál pomocou 1 a 8-bitových príkazov
 • zabezpečenia umožňujúce zistenie chyby rolety (bez napájania, chybná poloha, mechanická prekážka, prehriatie motora)
 • ručné ovládanie posuvu rolety pomocou tlačidiel na kryte
 • LED-ky na zobrazovanie stavu každého kanála/rolety
 • konfigurácia modulu pomocou programu ETS
 • možnosť montáže na DIN lištu DIN (35 mm)

KNX-BSA12L
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-01-02
464 KB

Softvér

nemecký, anglický, talianský, holandský, poľský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2020-06-02

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB

Technické informácie

Rozmer krytu
70 x 92 x 60 mm
Pracovná teplota
0°C...+45°C
Hmotnosť
182 g
Stupeň ochrany IP
IP20
Maximálny doťahovací moment
0.5 N·m
Rozsah teploty pre skladovanie/transport
-25°C...+70°C
Počet polí na lište DIN
4
Vyhlásenie o zhode
nr 324/15898/19
Maximálny prierez vodiča
2.5 mm²
Odber prúdu zo zbernice KNX
< 20 mA
Maximálny čas reakcie na telegram
<20 ms
Maximálny počet komunikačných objektov
45
Maximálny počet skupinových adries
256
Maximálny počet asociácií
256
Napätie napájania (zbernica KNX)
20…30 V DC
Deklarované napätie Uₙ
24 V DC
Prúdová zaťažiteľnosť kontaktu Iₙ
6 A

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu