KNX-USB Soft

Program na obsluhu modulu KNX-USB

Program KNX-USB Soft umožňuje prepínať prevodník KNX-USB do režimu načítavania zbernice, v ktorom je história udalostí generovaných na zbernici KNX zapisovaná do pamäte zariadenia (max. 350 000 udalostí).

Vlastnosti:

  • možnosť prepnutia modulu KNX-USB do režimu načítavania zbernice
  • zobrazovanie histórie udalostí zo zbernice KNX – export údajov z pamäte prevodníka do súboru CSV (Excel) alebo XML (ETS)
  • možnosť vymazania pamäte modulu KNX-USB
KNX-USB Soft
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-09-07

Produkty

Prevodník KNX-USB

Informačné materiály

1adresár