GPRS-T4 Firmware

Program modułu GPRS-T4

UWAGA: przed pobraniem pliku należy sprawdzić, czy nic istotnego w aktualnej wersji programu nie uległo zmianie i czy w związku z tym nie należy podjąć dodatkowych kroków dla zapewnienia właściwego funkcjonowania modułu po uaktualnieniu oprogramowania.

GPRS-T4 Firmware
GPRS-T4 Firmware 3.03 UPSERV

GPRS-T4 Firmware 3.03pełna wersja strony