CONFX

Konfigurator sprzętowy

FUNKCJE KONFIGURATORA:

1. Tworzenie i edycja projektów systemów alarmowych:


2. Kalkulacja bilansu prądowego urządzeń wykorzystanych w projekcie:

3. Wycena kosztów systemu alarmowego:

4. Generowanie ofert projektów systemów alarmowych zawierających m.in.:

5. Drukowanie ofert.

 

6. Szczegółowa pomoc umożliwiająca pełne wykorzystanie możliwości Konfiguratora.

 

WYMAGANIA:

 

CONFX
CONFX 1.16

CONFX 1.16

CONFX 1.16

CONFX 1.15

CONFX 1.13

CONFX 1.12

CONFX 1.12

CONFX 1.12

CONFX 1.12pełna wersja strony