TSI Builder

Konfigurator interfejsu użytkownika INT-TSI

Narzędzie konfiguracyjne TSI Builder umożliwia przygotowanie interfejsu użytkownika, który nie tylko wykorzysta pełen potencjał central z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus, ale także ułatwi użytkownikom codzienną obsługę systemu łączącego funkcje bezpieczeństwa i automatyki domowej. Systemy te różnią się sposobem wykorzystania wejść i wyjść, podziałem na strefy, urządzeniami podłączonymi do centrali itp. Użytkownicy mogą mieć różne oczekiwania zarówno wobec funkcji, które mają być realizowane, jak i sposobu ich uruchamiania. Za pomocą konfiguratora TSI Builder możliwe jest zarówno dopasowanie wyglądu interfejsu w urządzeniu docelowym, jak też określenie funkcjonalności manipulatora INT-TSI, które może być zrealizowane oddzielnie dla wielu użytkowników systemu.

W celu maksymalnego ułatwienia konfigurowania, TSI Builder oferuje intuicyjny interfejs z technologią Drag&Drop, w którym dodawanie nowych elementów odbywa się przez ich przeciągnięcie z palety dostępnych widżetów. Dodatkowym ułatwieniem w konfigurowaniu systemu jest dostępność gotowych szablonów zawierających podstawowe elementy, a także kreator konfiguracji prowadzący krok po kroku przez cały ten proces. Efektem końcowym pracy narzędzia TSI Builder jest zestaw plików konfiguracyjnych zapisywanych na kartę SD, która następnie umieszczana jest w urządzeniu INT-TSI.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe programu TSI Builder:

Zaleca się, aby komputer miał połączenie z Internetem. Dzięki temu możliwe będzie:

TSI Builder
TSI Builder 1.1 Windows

TSI Builder 1.1 OSXpełna wersja strony