STAM-2 Pro

Program stacji monitorującej na PC, rozszerzona funkcjonalność

STAM-2 Pro jest rozszerzoną wersją STAM-2, programu, służącego do obsługi stacji monitorującej firmy SATEL. Jest aplikacją typu klient-serwer, pracującą w środowisku Windows. Służy ona do obsługi zainstalowanych w komputerze PC kart STAM-1 P, STAM-1 PE, STAM-1 R, STAM-1 RE oraz STAM-1 K oraz modułów GSM, umożliwiając zarządzanie sygnałami odbieranymi przez te moduły. Dodatkowo współpracuje z odbiornikami innych producentów pracujących w oparciu o protokoły VISONIC, SURGUARD i MESSER. Zapewnia obsługę przychodzących zdarzeń przez kilku operatorów na wielu stanowiskach tworzących sieć. Oprogramowanie współpracuje z systemem wizualnej weryfikacji alarmu.

Możliwe jest odbieranie transmisji przesyłanych linią telefoniczną, siecią Ethernet (TCP/IP) lub siecią GSM (SMS i CLIP), przychodzących od ponad 50 000 abonentów. Każdy z abonentów może mieć przypisanych kilkanaście identyfikatorów, przy czym każdy abonent i jego identyfikator mogą posiadać niezależnie zdefiniowane różne kategorie kodów przychodzących (alarm, załączenie i wyłączenie czuwania,  awaria, koniec awarii, transmisja testowa itp.).

Program może odbierać i klasyfikować sygnały zdarzeń jako wymagające interwencji z automatycznym sygnalizowaniem sytuacji wyjątkowej. Umożliwia to tworzenie i archiwizację raportów dla poszczególnych abonentów, operatorów oraz systemu stacji monitorującej. Do historii zdarzeń zostają zapisywane wszystkie odebrane zdarzenia, niezależnie od obecności identyfikatora danego zdarzenia w bazie. O bezpieczeństwo zapisywanych danych dba funkcja kodowania.

Instalacja aplikacji może odbyć się na dwa sposoby: jako program serwera oraz program klienta.

Program STAM-2 występuje w dwóch wariantach: podstawowym STAM-2 BASIC (z licencją na 3 stanowiska) oraz STAM-2 Pro (licencja na 10 stanowisk) oferującym rozszerzoną względem podstawowej wersji funkcjonalność, oferując dodatkowo możliwość tworzenia szczegółowych planów monitorowanych obiektów z naniesieniem czujek, wskazaniem źródła sygnału przy alarmie, sterowanie obiektem przy użyciu wirtualnego manipulatora. Wersja rozszerzona posiada także tablicę stanów obiektów w postaci mapy chronionego obszaru. Dostępna jest również wersja demonstracyjna STAM-2 DEMO umożliwiająca poznanie wszystkich funkcjonalności programu.

STAM-2 Pro
STAM-2 SERVER Pro 1.5.19

STAM-2 CLIENT 1.5.08pełna wersja strony