GSM-4 PS

Moduł zapasowego toru łączności dla linii telefonicznej z zasilaczem APS-15

Poznaj następcę GSM-4 PS !

 

GSM-X

Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny

SPRAWDŹ

Moduł komunikacyjny GSM-4 PS umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej. Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy. Moduł GSM-4 PS pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF. W wersji GSM-4 PS, moduł zintegrowany jest z buforowym zasilaczem co pozwala wykorzystać go w charakterze samodzielnego urządzenia.

Cechy i funkcje:

Zastosowania:

 

GSM-4 PS

Karta produktu

 GSM-4 PS


pełna wersja strony