INT-VMG

Moduł komunikatów głosowych

Moduł INT-VMG przeznaczony jest do odtwarzania komunikatów głosowych w obiekcie, wyzwalanych za pomocą centrali alarmowej. Można go zastosować do przekazywania komunikatów informacyjnych lub ostrzegawczych, a także w celu ułatwienia obsługi systemu alarmowego np. osobom starszym lub dzieciom. Ponadto, możliwość zapisu dowolnych dźwięków pozwala wykorzystać moduł do odtwarzania charakterystycznych dźwięków ostrzegawczych. Wbudowany wzmacniacz pozwala na bezpośrednie podłączenie zewnętrznego głośnika, a wyjście liniowe umożliwia podłączenie urządzenia do systemu PA w obiekcie. Komunikaty rejestrowane są w pamięci urządzenia za pomocą dołączonego oprogramowania z funkcją przetwarzania tekstu pisanego na mowę, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z pomocy lektora podczas ich rejestrowania.

Cechy:

Do połączenia z modułem wymagana jest instalacja sterownika wirtualnego portu, 
który można pobrać z poniższej lokalizacji:
SATEL Virtual COM Port Driver.zip (638 KB)

INT-VMG

Karta produktu

 INT-VMG
VMG Soft 1.02.000

VMG Soft 1.01.002

INT-VMG Firmware 1.01

SATEL Virtual Port Driver 1.0pełna wersja strony