GPRS-T1 Firmware

Program modułu GPRS-T1

UWAGA: przed pobraniem pliku należy sprawdzić, czy nic istotnego w aktualnej wersji programu nie uległo zmianie i czy w związku z tym nie należy podjąć dodatkowych kroków dla zapewnienia właściwego funkcjonowania modułu po uaktualnieniu oprogramowania.

GPRS-T1 Firmware
GPRS-T1 LEON Firmware 3.03 UPSERV

GPRS-T1 LEON Firmware 3.03

GPRS-T1 LEON Firmware 2.08

GPRS-T1 SIM300 Firmware 1.01

GPRS-T1 SIM300 Firmware 1.01

GPRS-T1 SIM300 Firmware 1.01

GPRS-T1 SIM300 Firmware 1.01pełna wersja strony