CA-64 Firmware

Program central alarmowych CA-64

UWAGA: przed pobraniem pliku programu centrali należy sprawdzić, czy nic istotnego w aktualnej wersji programu nie uległo zmianie i czy w związku z tym nie należy podjąć dodatkowych kroków dla zapewnienia właściwego funkcjonowania centrali po uaktualnieniu jej oprogramowania.

Do programowania należy użyć aktualnego programu FLASH64

CA-64 Firmware
CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07

CA-64 Firmware 1.04.07pełna wersja strony