GPRS-T1

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

Moduł komunikacyjny GPRS-T1 przeznaczony jest do realizacji monitoringu GPRS oraz powiadamiania SMS przez centrale dowolnego producenta wyposażone w dialer telefoniczny.

GPRS-T1

Karta produktu

 GPRS-T1
GPRS Soft 1.08.003

GPRS-T1 Firmware 3.03 UPSERV

GPRS-T1 Firmware 3.03

GPRS-T1 Firmware 2.08

UPSERV 1.12

GPRS-T1 Firmware 1.01pełna wersja strony