GSM LT-1

Moduł GSM zastępujący linię telefoniczną

Poznaj następcę GSM LT-1 !

 

GSM-X

Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny

SPRAWDŹ

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 umożliwia wykorzystanie toru GSM do realizacji monitoringu i powiadamiania w systemach alarmowych. Umożliwia on współpracę z centralami SATEL oraz centralami innych producentów oferując połączenie za pośrednictwem dialera centrali. Moduł GSM LT-1 pozwala na realizowanie funkcji monitoringu, powiadamiania SMS oraz głosowego.

Cechy i funkcje:

Zastosowania:

GSM LT-1

Karta produktu

 GSM LT-1
UPSERV 1.13.005

GSM LT-1 Firmware 1.16 UPSERV

GSM LT-1 Firmware 1.16

GSM LT-1 Firmware 1.16

GSM LT-1 Firmware 1.16

DLOAD10 1.00.047

GSM LT-1 Firmware 1.15 UPSERV

GSM LT-1 Firmware 1.15

GSM LT-1 Firmware 1.15

GSM LT-1 Firmware 1.15

GSM LT-1 Firmware 1.14 UPSERV

GSM LT-1 Firmware 1.14

DLOAD10 1.00.041

GSM LT-1 Firmware 1.14

GSM LT-1 Firmware 1.14pełna wersja strony