GSM-4

Moduł komunikacyjny

Poznaj następcę GSM-4 !

 

GSM-X

Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny

SPRAWDŹ

Moduł komunikacyjny GSM-4 umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej. Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy. Moduł GSM-4 pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF.

Cechy i funkcje:

Zastosowania:

GSM-4

Karta produktu

 GSM-4
UPSERV 1.13.005

GSM-4 Firmware 4.16 UPSERV

GSM-4 Firmware 4.16

GSM-4 Firmware 4.16

GSM-4 Firmware 4.16

DLOAD10 1.00.047

GSM-4 Firmware 4.15 UPSERV

GSM-4 Firmware 4.15

GSM-4 Firmware 4.15

GSM-4 Firmware 4.15

GSM-4 Firmware 4.14 UPSERV

GSM-4 Firmware 4.14

DLOAD10 1.00.041

GSM-4 Firmware 4.14

GSM-4 Firmware 4.14pełna wersja strony