/ Αξεσουάρ

PDB-100

PDB-100

  Βιομηχανική βάση των υποδοχών ανιχνευτήρων
ROP-BT

ROP-BT

  Θήκη για εγκατάσταση ROP (10‑τεμ.)
CSP-AKU

CSP-AKU

  Εξωτερική θήκη μπαταρίας

/ Λογισμικό

SSPX

SSPX

  Διχειριστής προσφοράς

/ Πίνακες ελέγχου

CSP-208

CSP-208

  Πίνακας σήμανσης πυρκαγιάς
CSP-204

CSP-204

  Πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς
CSP-108

CSP-108

  Πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
CSP-104

CSP-104

  Πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα

/ πάνελ απομακρυσμένου επαναλήπτη

PSP-208

PSP-208

  Συσκευή τηλεχειρισμού και σηματοδότησης – πληκτρολόγιο χειρισμού
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
PSP-204

PSP-204

  Συσκευή τηλεχειρισμού και σηματοδότησης – πληκτρολόγιο χειρισμού
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
PSP-108

PSP-108

  Συσκευή τηλεχειρισμού και σηματοδότησης – πληκτρολόγιο χειρισμού
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
PSP-104

PSP-104

  Συσκευή τηλεχειρισμού και επισήμανσης – πάνελ χειρισμού
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
CSP-ETH

CSP-ETH

  Μονάδα επικοινωνίας με εικονικό πάνελ
Virtual PSP

Virtual PSP

  Εικονικός πίνακας τηλέ‑απεικόνισης του συστήματος

/ Ανιχνευτές

DCP-100

DCP-100

  Σημειακός ανιχνευτής θερμότητας κατηγορίας A1R
DMP-100

DMP-100

  Σημειακός ανιχνευτήρα καπνού και θερμότητας πολλαπλών αισθητήρων
DRP-100

DRP-100

  Σημειακός οπτικός ανιχνευτής καπνού

/ Χειροκίνητα σημεία αναγγελίας

ROP-101/EU

ROP-101/EU

  Συμβατικός χειροκίνητος σηματοδότης πυρκαγιάς (εξωτερικός)
ROP-100/EU

ROP-100/EU

  Συμβατικός χειροκίνητος σηματοδότης πυρκαγιάς
Αρχειοθετημένο προϊόν

/ Συσκευές σηματοδοτήσεως

SPP-100

SPP-100

  Σειρήνα συναγερμού πυρκαγιάς (χαμηλή βάση)
Αρχειοθετημένο προϊόν
SPP-101

SPP-101

  Σειρήνα συναγερμού πυρκαγιάς (υψηλή βάση)
Αρχειοθετημένο προϊόν

/ Αξεσουάρ

WZ-100

WZ-100

  Δείκτης κατάστασης
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
DB-100

DB-100

  Συμβατική υποδοχή των σημειακών ανιχνευτήρων πυρκαγιάς
PDB-100

PDB-100

  Βιομηχανική βάση των υποδοχών ανιχνευτήρων
ROP-BT

ROP-BT

  Θήκη για εγκατάσταση ROP (10‑τεμ.)
CSP-AKU

CSP-AKU

  Εξωτερική θήκη μπαταρίας

/ Λογισμικό

DCSP

DCSP

  Λογισμικό του εγκαταστάτη για προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου CSP
SSPX

SSPX

  Διχειριστής προσφοράς
CSP-BC

CSP-BC

  Μηχανή υπολογισμού επιλογής της μπαταρίας στο σύστημα CSP